• Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công chứng

 • Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6454/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 về Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng

 • Friday, 20 March 2015, 06:09:41 AM
 • Download Quyết định số 6454/2013/QĐ-UBND tại đây.

  Theo quyết định số 6454/2013/QĐ-UBND thì mục đích thực hiện kế hoạch là: Triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả mục tiêu của “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1953/QĐ-BTP ngày 30/07/2013 của Bộ Tư pháp, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Luật Công chứng ngày 29/11/2006.

  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động công chứng, thực hiện Quy hoạch

  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với hoạt động công chứng để xử lý, chấn chỉnh những sai phạm trong hoạt động công chứng.

  Nghiên cứu, xây dựng mô hình liên thông giữa cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan thuế, tổ chức hành nghề công chứng nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, đất đai.

  Vận hành Chương trình Quản lý thông tin ngăn chặn và thông tin về hợp đồng, giao dịch đã công chứng, tăng cường chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu giữa các tổ chức hành nghề công chứng và các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.

  Quyết định chuyển giao việc chứng thực các giao dịch về bất động sản đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng.

  Hoàn thiện các hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ công chứng.

  Rà soát, đánh giá tình hình phát triển các tổ chức hành nghề công chứng; sắp xếp lại các tổ chức hành nghề công chứng phát triển vượt Quy hoạch

  Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện giải pháp, lộ trình sắp xếp các tổ chức hành nghề công chứng tại các địa bàn phát triển vượt Quy hoạch, khuyến khích việc hợp nhất các Văn phòng công chứng.

  Nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm chuyển đổi Phòng công chứng sang Văn phòng công chứng theo lộ trình phù hợp

  Thời gian thực hiện: Các năm 2015 - 2020.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC