• Thông tư 119 năm 2014 về thuế VAT

 • Bộ tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC về việc cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

 • Wednesday, 27 August 2014, 10:09:56 AM
 • Download Thông tư số 119/2014/TT-BTC  tại đây

  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2014 và bổ sung, thay đổi các Thông tư như: Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Thông tư số 111/2013/TT-BTC, thông tư số 219/2013/TT-BTC, Thông tư số 08/2013/TT-BTC, Thông tư số 85/2011/TT-BTC, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 78/2014/TT-BTC

  Thông tư này ban hàn kèm theo một số biễu mẫu về tờ khai thuế;

  Sửa đổi một số quy định về hồ sơ kê khai thuế;

  Sửa đổi một số quy định về hoạt động đại lý thuế;

  Các quy định về quyết toán thuế, tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất, tờ khai thuế thu nhập cá nhân…

  Đối với những trường hợp thực hiện thủ tục, biểu mẫu theo các Thông tư quy định mà doanh nghiệp cần thời gian chuẩn bị thì doanh nghiệp được chủ động lựa chọn thủ tục, biểu mẫu theo quy định hiện hành và theo quy định sửa đổi, bổ sung để tiếp tục thực hiện đến hết 31/10/2014 mà không cần thông báo, đăng ký với cơ quan thuế. Tổng cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quy định này.

  Bãi bỏ các hướng dẫn, mẫu biểu tại các Thông tư  số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tại Thông tư này.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC