• Thông tư 55 năm 2103 về lập bản đồ địa chính

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 55/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013 quy định về thành lập bản đồ địa chính.

 • Monday, 23 March 2015, 08:59:03 AM
 • Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2014 và thay thế Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT, Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT, Quyết định 719/1999/QĐ-ĐC.

  Thông tư quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của việc đo đạc thành lập, chỉnh lý, quản lý, sử dụng bản đồ địa chính và trích đo địa chính thửa đất.

  Thông tư quy định mức giới hạn sai số cho phép như:

  • 5 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:200;

  • 7 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500;

  • 15 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ: 1:1.000;

  • 30 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ: 1:2.000;

  • 150 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 5.000;

  • 300 cm đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1: 10.000.

  Thông tư đưa ra các yêu cầu tiêu chuẩn về Lưới địa chính, các tiêu chí đánh giá lưới địa chính và nhiều quy định khác.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com              

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC