• Nghị định số 07/2014/NĐ-CP về Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố

 • Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống khung bố các câp

 • Tuesday, 24 March 2015, 09:32:06 AM
 • Download Nghị định 07/2014/NĐ-CP tại đây

  Nghị định này quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp. Nghị định này áp dụng đối với Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp; cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

  Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia

  1. Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia là cơ quan tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, chỉ đạo công tác phòng, chống khủng bố trong phạm vi cả nước.

  Bộ Công an là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia và có cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách gọi là Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia.

  2. Thành phần của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia gồm:

  - Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban;

  - Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban;

  - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

  - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thành viên;

  - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

  - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

  - Bộ trưởng Bộ Y tế, Thành viên;

  - Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thành viên;

  - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên;

  - Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách công tác an ninh, Thành viên thường trực;

  - Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thành viên.

  3. Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ quyết định bổ sung thành viên là Bộ trưởng hoặc cán bộ cấp cao khác tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo.

  Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  1. Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, chỉ đạo công tác phòng, chống khủng bố của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và có đơn vị tham mưu, giúp việc gọi là Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  2. Thành phần Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm:

  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban;

  - Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Trưởng ban;

  - Giám đốc Sở Ngoại vụ (nếu có), Thành viên;

  - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thành viên;

  - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

  - Giám đốc Sở Y tế, Thành viên;

  - Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên;

  - Phó Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phụ trách công tác an ninh, Thành viên thường trực;

  - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (đối với Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố thành phố Hà Nội), Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh (đối với Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố thành phố Hồ Chí Minh), Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác), Thành viên.

  3. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định bổ sung thành viên là Giám đốc sở, người đứng đầu ngành khác tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo.

  Và một số quy định khác.

  Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 3 năm 2014.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC