• Hiến pháp năm 2013

 • Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Bản Hiến pháp năm 2013.

 • Saturday, 14 December 2013, 08:52:29 PM
 • Download Hiến pháp năm 2013 tại đây.

  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm Lời nói đầu, 11 Chương và 120 Điều.

  Chương 1: Chế độ chính trị được quy định từ Điều 1 đến Điều 13.

  Chương 2: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định từ Điều 14 đến Điều 49.

  Chương 3: Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường được quy định từ Điều 50 đến Điều 63.

  Chương 4: Bảo vệ tổ quốc được quy định từ Điều 64 đến Điều 68.

  Chương 5: Quốc hội được quy định từ Điều 69 đến Điều 85.

  Chương 6: Chủ tịch nước được quy định từ Điều 86 đến Điều 93.

  Chương 7: Chính phủ được quy định từ Điều 94 đến Điều 101.

  Chương 8: Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân được quy định từ Điều 102 đến Điều 109.

  Chương 9: Chính quyền địa phương được quy định từ Điều 110 đến Điều 116.

  Chương 10: Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nước được quy định từ Điều 117 đến Điều 118.

  Chương 11: Hiệu lực của Hiến pháp được quy định từ Điều 119 đến Điều 120.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC