• Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động giúp việc

 • Hợp đồng lao động ký kết và thực hiện với người giúp việc, các bên đều có quyền đơn phương, tuy nhiên phải tuân thủ điều kiện, thủ tục sau:

 • Monday, 18 August 2014, 04:16:37 PM
 • Triển khai thực hiện Bộ luật Lao động và Nghị định số 27/2014/NĐ-CP về Hợp đồng lao động với người giúp việc, Bộ Lao động và Thương binh xã hội đã ban hành Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH

  Thực hiện nghĩa vụ báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động:

  Người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được tính theo ngày (đủ 24 tiếng) tính từ thời điểm báo trước. Hình thức báo trước bằng lời nói, điện thoại hoặc bằng văn bản.

  Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định sẽ không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động; Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước; Phải hoàn trả chi phí hỗ trợ học nghề, học văn hóa (nếu có) cho người sử dụng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

  Người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định phải: Nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc (nếu có) theo quy định; trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động thì ngoài khoản bồi thường quy định và trợ cấp thôi việc (nếu có) theo quy định, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động;

  Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước;

  Trả tiền tàu xe đi đường khi người lao động về nơi cư trú.

  Tiền lương tháng làm căn cứ tính bồi thường và tính trả cho những ngày người lao động không làm việc hoặc cho những ngày không báo trước quy định.

  Tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo ngày để chi trả cho những ngày người lao động không được làm việc quy định được xác định trên cơ sở số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo tháng thuộc phần trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật do hai bên xác định và ghi trong hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng mà hai bên xác định nhưng tối đa không quá 26 ngày trong tháng.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC