• Thủ tục nhận cha cho con

 • Thủ tục nhận cha cho con theo quy định của Luật Hộ tịch

   

 • Saturday, 24 March 2018, 10:48:32 AM
 • Tại Điều 24 Luật Hộ tịch quy định thẩm quyền đăng ký nhận cha cho chon là UBND cấp xã của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ con thực hiện việc đăng ký

  Thủ tục đăng ký được thực hiện theo Điều 25 Luật hộ tịch như sau:

  Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con.

  1. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.

  2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

  Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

  Như vậy, người yêu cầu đăng ký nhận cha cho con sẽ phải nộp tờ khai theo mẫu và chứng minh quan hệ cha con và có mặt khi thực hiện thủ tục này.

  Vậy vấn đề là chứng cứ chứng minh như thế nào? Có bắt buộc phải đi giám định AND hay không? Ta cần xem vấn đề chứng cứ chứng minh

  Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự thì chứng cứ có thê có từ các nguồn sau:

  1. Tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được, dữ liệu điện tử;

  2. Vật chứng;

  3. Lời khai của đương sự;

  4. Lời khai của người làm chứng;

  5. Kết luận giám định;

  6. Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ;

  7. Kết quả định giá tài sản, thẩm định giá tài sản;

  8. Văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý do người có chức năng lập;

  9. Văn bản công chứng, chứng thực;

  10. Các nguồn khác mà pháp luật có quy định.

  Tuy nhiên tại Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự lại quy định về những tình tiết không phải chứng minh và đương nhiên có giá trị chứng cứ

  Điều 92. Những tình tiết, sự kiện không phải chứng minh

  1. Những tình tiết, sự kiện sau đây không phải chứng minh:

  2. Một bên đương sự thừa nhận hoặc không phản đối những tình tiết, sự kiện, tài liệu, văn bản, kết luận của cơ quan chuyên môn mà bên đương sự kia đưa ra thì bên đương sự đó không phải chứng minh.

  Như vậy nếu chỉ cần cha, mẹ (người yêu cầu và người được yêu cầu) đồng ý cũng là một căn cứ chứng minh là quan hệ cha con, nên phải được chấp thuận. Việc bắt buộc phải đi giám định AND (trong khi kết luận giám định chỉ là một nguồn chứng cứ) là khiên cưỡng, có thể phức tạp và không phải công dân nào cũng đủ kinh phí để thực hiện việc này.

  Nội dung cơ bản của tờ khai:

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

   

   

   

   

  TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON


  Kính gửi....................................................................................................
   

  Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .......................................................

  Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................................

  Dân tộc:.................................Quốc tịch:...................................................

  Nơi cư trú(2): ............................................................................................

  Giấy tờ tùy thân (3):..................................................................................

  Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con(4):...................................................

  Đề nghị Quý cơ quan công nhận người có tên dưới đây:

  Họ, chữ đệm, tên:......................................................................................

  Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................

  Dân tộc:.............................................Quốc tịch:........................................

  Nơi cư trú (2):.............................................................................................

  Giấy tờ tùy thân (3):...................................................................................

  ................... của người có tên dưới đây:

  Họ, chữ đệm, tên: ......................................................................................

  Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................................

  Dân tộc:..........................................Quốc tịch:...........................................

  Nơi cư trú(2): .............................................................................................

  Giấy tờ tùy thân(3):....................................................................................

  Tôi cam đoan việc nhận.......................................nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

  Kính đề nghị Quý cơ quan đăng ký.

                                                   Làm tại.................................ngày ............tháng............năm............

                                                                                                      Người yêu cầu

                                                                          (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

                                                                                            

                           

                                                                                                          ..............................                                                                                     

   

   Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha(5)       Ý kiến của người được nhận là cha, mẹ, con(6)

   

   

   

   

  Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:

  .................................................................

  .................................................................

  .................................................................

   

   


   

  Các bài viết liên quan: Luật sư bào chữa cho bị can bị cáo;  Ly hôn nhanh nhất;  Nhập khẩu về Hà Nội.

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC