• Sai sót về Sổ bảo hiểm xã hội

 • Những sai sót về số Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hộ khẩu thường trú trên sổ bảo hiểm được xử lý như thế nào?

 • Tuesday, 17 March 2015, 05:21:10 PM
 • Theo quy định của Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, người tham gia BHXH, BHTN và tại Điều 34 của Quy định kèm theo Quyết định này có quy định về việc điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH như sau:

  Sổ BHXH đã cấp nhưng có sai sót về tiền lương, tiền công, phụ cấp, mức đóng, chức danh nghề, điều kiện công việc, nơi làm việc hoặc bổ sung hồ sơ để cộng nối thời gian đóng BHXH, BHTN thì được ghi điều chỉnh trên tờ rời sổ BHXH.

  1. Thành phần hồ sơ:

  1.1. Người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN:

  a) Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS)

  b) Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS).

  c) Bản sao quyết định hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (kèm theo bản chính để đối chiếu).

  d) Sổ BHXH.

  1.2. Người tham gia BHXH tự nguyện:

  a) Đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS).

  b) Biên lai thu tiền do đại lý thu hoặc cơ quan BHXH cấp hoặc chứng từ nộp tiền trong trường hợp đóng BHXH bằng chuyển khoản.

  c) Sổ BHXH.

  2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  Và tại Điều 61 Quy định này quy định về việc cấp lại sổ BHXH thì: Người tham gia BHXH, BHYT được cấp lại sổ BHXH trong các trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi, cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh đã ghi trong sổ BHXH. Trường hợp cơ quan BHXH làm mất hoặc hỏng sổ BHXH thì cơ quan BHXH có trách nhiệm cấp lại sổ BHXH, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHTN. Sổ BHXH thu hồi phải lưu cùng hồ sơ cấp lại sổ BHXH.

  Để giải quyết những vướng mắc về những sai sót nêu trên, ngày 27/09/2013 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản số 3835/BHXH-CST gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết vướng mắc này như sau:

  Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Qua phản ánh của các địa phương, hiện nay có rất nhiều trường hợp khi người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nghỉ việc và làm thủ tục giải quyết chế độ BHTN thì các Trung tâm Giới thiệu việc làm không nhận hồ sơ do có sai sót, không trùng khớp số Giấy chứng minh nhân dân cấp, nơi cấp hoặc hộ khẩu thường trú trên sổ BHXH với Giấy chứng minh nhân dân của người lao động. Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:

  Theo quy định tại Điều 61 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, người tham gia BHXH, BHTN chỉ được cấp lại sổ BHXH trong trường hợp sổ BHXH bị mất, hỏng hoặc thay đổi; cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh đã ghi trên sổ BHXH. Ngoài các trường hợp nêu trên, nếu người tham gia BHXH, BHTN có thay đổi các nội dung khác như: số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú thì không phải cấp lại sổ BHXH.

  Để tránh tình trạng người lao động phải đi lại nhiều lần, gây phiền hà và ảnh hưởng đến thời gian hưởng BHTN của người lao động, yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, đồng thời đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm không trả lại hồ sơ giải quyết BHTN khi không có sự trùng khớp số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp hoặc hộ khẩu thường trú với sổ BHXH để kịp thời giải quyết quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHTN./.”

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Số 43/2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Tel: 04.38.717.828; Mobi: 0904.779997

  www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC