• Khiếu nại đất đai Điều 204

 • Khiếu nại đất đai được quy định tại Điều 204Luật Đất Đai

   

 • Monday, 09 April 2018, 10:26:11 AM
 • Dịch vụ pháp lý: Nhập khẩu về Hà Nội; Ly hôn và nuôi con; Sang tên nhà đất, sổ đỏ

  Theo quy định về Giải quyết khiếu nại về Đất đai được quy định tại Điều 204 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

  1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

  2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

  Như vậy, 02 đối tượng là người sử dụng đất và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất đều có quyền khiếu nại và khởi kiện.

  Về quyền thứ nhất là Quyền khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai theo thủ tục khiếu nại, do đó cần xác định 02 nhóm hành vi bị khiếu nại là Quyết định hành chính của Cơ quan Hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước. Thủ  tục khiếu nại sẽ tuân theo Luật Khiếu nại năm 2011 và các văn bản hướng dẫn luật Khiếu nại, còn phạm vi nội dung thì phụ thuộc vào quan hệ tranh chấp.

  Quyền thứ hai là quyền khởi kiện vụ án hành chính, theo đó cũng thuộc 02 nhóm đó là người sử dụng đất và người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến quyền sử dụng đất có có quyền khởi kiện hành chính đối với 02 loại là quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính. Trình tự thủ tục khởi kiện  hành chính được tuân theo quy định của pháp luật về Tố tụng hành chính.

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC