• Khiếu nại đất đai Điều 204

 • Khiếu nại đất đai được quy định tại Điều 204Luật Đất Đai

   

 • Monday, 09 April 2018, 10:26:11 AM
 • Dịch vụ pháp lý: Nhập khẩu về Hà Nội; Ly hôn và nuôi con; Sang tên nhà đất, sổ đỏ

  Theo quy định về Giải quyết khiếu nại về Đất đai được quy định tại Điều 204 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

  1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.

  2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

  Như vậy, 02 đối tượng là người sử dụng đất và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng đất đều có quyền khiếu nại và khởi kiện.

  Về quyền thứ nhất là Quyền khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai theo thủ tục khiếu nại, do đó cần xác định