• Ghi chú kết hôn

 • Ghi chú kết hôn là việc công dân Việt Nam kết hôn ở nước ngoài nay đang cư trú tại Việt Nam nên ghi nhận việc kết hôn

   

 • Tuesday, 20 March 2018, 04:13:52 PM
 • Triển khi thi hành Luật Hộ tịch năm 2014, Chính phú ban hành Nghị định số 123/2015/NĐ-CP về thi hành Luật Hộ tịch và hướng dẫn thủ tục như sau:

  Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài được ghi vào Sổ hộ tịch nếu tại thời điểm kết hôn, các bên đáp ứng đủ điều kiện kết hôn và không vi phạm điều cấm theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.

  Trình tự, thủ tục được quy định ở Điều 35 Nghị định 123 như sau:

  Hồ sơ ghi chú kết hôn do một trong hai bên kết hôn nộp tại cơ quan có thẩm quyền, gồm các giấy tờ sau đây:

  - Tờ khai theo mẫu quy định;

  - Bản sao Giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

  -  Ngoài giấy tờ quy định nêu trên, nếu gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì còn phải nộp bản sao giấy tờ của cả hai bên nam, nữ; nếu là công dân Việt Nam đã ly hôn hoặc hủy việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp trích lục về việc đã ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn hoặc hủy việc kết hôn theo quy định.

  Thời gian thực hiện là 05 ngày:

  Thời hạn giải quyết ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ.

  Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.

  Thẩm quyền: Thuộc Chủ tịch UBND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh:

  - Nếu thấy yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn là đủ điều kiện theo quy định, Trưởng phòng Tư pháp ghi vào sổ và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp bản chính trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.

  - Nếu thấy yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Nghị định 123, Trưởng phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để từ chối.

  Như vậy, việc ghi chú kết hôn sẽ bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam trong quan hệ hôn nhân nước ngoài.

  Luật sư bào chữa; Dịch vụ chuyển hộ khẩu về Hà Nội; Ly hôn nhanh nhất

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC