• Một số điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2014

 • Luật Doanh nghiệp năm 2014 thay thế Luật Doanh nghiệp năm 2005 và có hiệu lực vào ngày 01/7/2014 với những điểm mới cơ bản sau:

 • Sunday, 11 January 2015, 12:38:10 PM
  • Thống nhất ghi nhận là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không tồn tại Giấy chứng nhận đăng  ký kinh doanh đối với doanh nghiệp. Trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ bỏ một số quy định về: Ngành nghề, danh sách cổ đông sáng lập, Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm đăng ký kinh doanh…

  • Quy định mới về vấn đề con dấu doanh nghiệp: Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chỉ cần thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

  • Doanh nghiệp có thể có nhiều người đại diện: Cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật; cho phép công ty cổ phần có thể chọn một trong hai mô hình tổ chức, quản lý; cho phép lựa chọn cách bầu dồn phiếu hay không bầu dồn phiếu khi bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty cổ phần .v.v.

  • Bãi bỏ quy định Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam đều phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau đó sẽ thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp

  • Công ty TNHH 1 thành viên được phép giảm vốn điều lệ.

  • Quy định mới về việc tổ chức lại doanh nghiệp như: Không yêu cầu các công ty cùng loại mới được hợp nhất, sáp nhập, chia,

  • Và một số điểm mới khác về tổ chức cuộc họp, triệu tập và thông qua cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên và các quy định khác tại Luật Doanh nghiệp năm 2014.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Tại Hà Nội: Số 43/2 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên;

  Tại TPHCM: Số 66 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1;

  Tại Hải Phòng: Số 3/2B, ngõ 41 Thư Trung, P. Đằng Lâm. Quận Hải An;

  Liên kết: thành lập công ty, mở hộ kinh doanh

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC