• Biện pháp bảo toàn vốn nhà nước của tập đoàn điện lực Việt Nam

 • Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2014/NĐ-CP ngày 25/8/2014 về Quy chế quản lý tài chính của tập Đoàn điện lực theo đó tập đoàn này phải bảo toàn vốn của nhà nước, cụ thể:

 • Friday, 05 September 2014, 01:15:18 PM
 • Nghị định số 82/2014/NĐ-CP ngày 25/8/2014 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2014 và tại Điều 9 của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định này có quy định về việc bảo toàn vốn Nhà nước như sau:

  Thứ nhất: EVN phải đảm bảo quản lý và sử dụng vốn Nhà nước có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo đúng quy định của pháp luật.

  Thứ hai: EVN thực hiện bảo toàn vốn Nhà nước bằng các biện pháp sau đây:

  1.  Thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo quy định của pháp luật.

  2.  Mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật.

  3.  Xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất, các khoản nợ không có khả năng thu hồi và trích lập các khoản dự phòng rủi ro sau đây:

  a. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

  b. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

  c. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính dài hạn.

  d. Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình, xây lắp.

  4. Các biện pháp khác về bảo toàn vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

  Thứ ba:  EVN phải thực hiện đánh giá chỉ tiêu mức độ bảo toàn vốn theo quy định. Trường hợp không bảo toàn được vốn chủ sở hữu thì Hội đồng thành viên phải có báo cáo giải trình rõ gửi chủ sở hữu và Bộ Tài chính về nguyên nhân không bảo toàn được vốn, hướng khắc phục trong thời gian tới.

  Thứ tư:  Khi đánh giá mức độ bảo toàn vốn, EVN được loại trừ những ảnh hưởng của các yếu tố sau:

  1. Do Nhà nước điều chuyển vốn chủ sở hữu.

  2. Do nguyên nhân khách quan bất khả kháng (như: Thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh).

  3. Do đầu tư mở rộng phát triển sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt làm ảnh hưởng đến lợi nhuận kể từ khi công trình đưa vào sử dụng.

  4. Do thay đổi cơ cấu sản lượng và mức giá của các loại nguồn điện so với phương án giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  5. Do nhà nước điều chỉnh giá (đối với sản phẩm do Nhà nước định giá) làm ảnh hưởng đến doanh thu của EVN hoặc phải thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ.

  6. Do các khoản chênh lệch tỷ giá chưa được đưa vào trong phương án giá điện.

  “Tập đoàn Điện lực Việt Nam” (gọi tắt là EVN) là công ty mẹ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com        

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC