• Hợp đồng, giao dịch điện tử

 • Luật sư Ngô Thế Thêm trả lời phỏng vấn Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) về Hợp đồng điện tử trong Chương trình Pháp luật về Doanh nghiệp

 • Tuesday, 17 March 2015, 05:27:42 PM
 • Câu hỏi: Xin ông cho biết khái niệm, đặc điểm của Hợp đồng điện tử? Hợp đồng điện tử có những đặc điểm khác biệt gì so với Hợp đồng truyền thống?

  Câu trả lời:

  Về khái niệm và đặc điểm của Hợp đồng điện tử:

  Về khái niệm:

  Theo quy định của Điều 33 Luật Giao dịch điện tử năm 2005 thì Hợp đồng điện tử là Hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật Giao dịch điện tử. Như vậy, Thông điệp dữ liệu theo quy định của Luật Điện tử được hiểu là gì? Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử (Quy định tại Khoản 12, Điều 4 Luật Giao dịch điện tử). Do đó có thể hiểu rằng: Hợp đồng điện tử chính là giao dịch điện tử là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ và được gửi đi, nhận được và lưu giữ các thông tin bằng phương tiện điện tử. 

  Một câu hỏi tiếp đặt ra là: Phương tiện điện tử là gì? Theo quy định tại Khoản 10, Điều 4 Luật Giao dịch điện tử thì: Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

  Về đặc điểm:

  Thứ nhất là:  Cách thức giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử:

  • Các bên tham gia có quyền thỏa thuận sử dụng phương tiện điện tử trong giao kết và thực hiện hợp đồng;

  • Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp đồng;

  • Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thoả thuận về yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử đó.

  Thứ hai là: Sử dụng Thông điệp dữ liệu điện tử

  • Sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng;

  • Trong giao kết hợp đồng điện tử, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận giao kết hợp đồng có thể được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu.

  Thứ ba là:  Phạm vi áp dụng có phần bị hạn chế:

  Theo quy định của Luật Giao dịch điện tử thì các giao dịch điện tử được áp dụng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; trong lĩnh vực dân sự, kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định. Các quy định của giao dịch điện tử không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác.

  Thứ tư là: Một số các đặc điểm khác như:

  Tính phi biên giới: Trong giao dịch điện tử các bên giao kết hợp đồng thực hiện việc truyền các thông tin, dữ liệu thông qua một hệ thống mạng mang tính toàn cầu (www), vì vậy không có khái niệm biên giới, lãnh thổ hày vùng miền…. Một bên tham gia giao dịch, dù ở dâu, dù ở thời điểm nào cũng có thể giao dịch với đối tác của mình mà không có bất kỳ cản trở nào.

  Tính vô hình, phi vật chất: Môi trường điện tử là môi trường “ảo”, do đó các hợp đồng điện tử mang tính vô hình, phi vật chất bởi vì hợp đồng điện tử tồn tại, được lưu trữ, được chứng minh bởi các dữ liệu điện tử không thể sờ thấy hay cầm nắm một cách vật chất được.

  Tính hiện đại, chính xác: Hợp đồng điện tử sử dụng các thành tựu hiện đại của công nghệ thông tin như công nghệ điện tử, kỹ thuật số, từ tính, quang học, công nghệ truyền dẫn không dây…dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự khác.

  Điểm khác biệt của Hợp đồng điện tử so với Hợp đồng truyền thống

  Hợp đồng truyền thống là gì? Có thể hiểu hợp đồng truyền thống là những hợp đồng dân sự hay thương mại được thực hiện theo phương thức truyền thống dưới hình thức là văn bản hay bằng miệng. Theo quy định tại Điều 401 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về hình thức của hợp đồng dân sự như sau:

  -     Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định.

  -     Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó.

  -     Những khác biệt cơ bản của hai loại hợp đồng này như sau:

  Stt

  Tiêu chí

  Hợp đồng truyền thống

  Hợp đồng điện tử

   

  1

   

  Hình thức

  Nhiều hình thức khác nhau có thể bằng lời nói, bằng văn bản, văn bản có công chứng, văn bản có chứng thực, văn bản có người làm chứng...

  Chỉ có một hình thức là các giao dịch điện tử, các dữ liệu điện tử và được thể hiện trên các phương tiện điện tử...

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

  Phạm vi áp dụng

  Áp dụng rộng rãi trong mọi hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội, mọi ngành, mọi lĩnh vực....

  Chỉ áp dụng trong một số lĩnh vực cụ thể mà không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác.

   

  3

   

  Khả năng áp dụng

  Áp dụng dễ dàng và phổ biến trong đời sống hằng ngày và đã quá quen thuộc với tất cả các chủ thể tham gia giao dịch...

  Hạn chế áp dụng hơn và chỉ áp dụng cho những người tham gia giao dịch biết về các giao dịch điện tử, biết về kỹ thuật điện tử, các thông điện dữ liệu....

   

  4

   

  Chủ thể tham gia ký kết

  Phổ biến, rộng rãi là cá nhân, tổ chức có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và năng lực pháp luật dân sự.

  Hạn chế hơn rất nhiều, ngoài điều kiện như hợp đồng truyền thống ra còn phải là người biết về công nghệ thông tin, thông điệp dữ liệu điện tử và phải có kiến thức, phương tiện để thực hiện các giao dịch điện tử.

   

  5

   

  Phương thức ký kết

  Thông thường các bên gặp gỡ, đàm phán, dự thảo, sửa đổi, bổ sung các điều khoản và tiến hành ký kết văn bản với nhau và thậm trí là trước mặt nhau...

  Thông thường là hợp đồng mẫu sẵn do một bên gửi cho bên kia và bên kia gần như chỉ có động thái là chấp nhận hay không chấp nhận, nếu chấp nhận thì xác nhận việc đã chấp nhận.

   

  6

   

  Chữ ký trong hợp đồng

  Chữ ký phải được xác định là đúng chữ ký của người tham gia giao dịch, đối với các tổ chức thì phải là người đại diện cho các tổ chức, tùy theo quy định cụ thể có thể phải chứng thực, công chứng về việc ký kết.

  Các bên có thể khởi tạo và đăng ký chữ ký với tổ chức chứng thực chữ ký điện tử.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website:  www.luatdoanhgia.vn;                     Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC