• Người cư trú và người không cư trú

 • Theo quy định của Pháp lệnh về Ngoại hối thì Người cư trú và Người không cư trú được hiểu như sau:

 • Friday, 15 August 2014, 11:53:43 PM
  1. Người cư trú là tổ chức, cá nhân thuộc các đối tượng sau đây:

  • Tổ chức tín dụng (Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân) chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập, hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng;

  • Tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng được thành lập, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam (sau đây gọi là tổ chức kinh tế);

  • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của Việt Nam hoạt động tại Việt Nam;

  • Văn phòng đại diện tại nước ngoài của các tổ chức nêu trên;

  •  Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện tại tổ chức quốc tế của Việt Nam ở nước ngoài;

  • Công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam; công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thời hạn dưới 12 tháng; công dân Việt Nam làm việc tại Văn phòng đại diện tại nước ngoài hoặc cơ quan đại diện ngoại giao nêu trên và cá nhân đi theo họ;

  • Công dân Việt Nam đi du lịch, học tập, chữa bệnh và thăm viếng ở nước ngoài;

  • Người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên. (Đối với người nước ngoài học tập, chữa bệnh, du lịch hoặc làm việc cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam không kể thời hạn là những trường hợp không thuộc đối tượng người cư trú);

  • Chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức kinh tế nước ngoài, các hình thức hiện diện tại Việt Nam của bên nước ngoài tham gia hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

  1. Người không cư trú là các đối tượng không thuộc các đối tượng là người cư trú như quy định nêu trên, người cư trú thì được chỉ định còn người không cư trú thì không được chỉ định.

  Theo quy định nêu trên thì những người nước ngoài sau đây mặc dù có thời hạn cư trú ở Việt Nam như thế nào? Có thể là nhiều hơn hoặc ít hơn 12 tháng nhưng vẫn không phải là người cư trú, cụ thể:

  • Người nước ngoài học tập tại Việt Nam;

  • Người nước ngoài chữa bệnh tại Việt Nam;

  • Người nước ngoài đi du lịch tại Việt Nam;

  • Người nước ngoài làm việc cho các cơ quan sau:

  + Cơ quan đại diện ngoại giao;

  + Cơ quan lãnh sự;

  + Cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

  + Văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

  Các trường hợp này đều không thuộc đối tượng được cư trú.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC