• Án phí trong tranh chấp kinh doanh thương mại

 • Án phí trong tranh chấp kinh doanh thương mại được áp dụng theo quy định mới tại Nghị quyết số 326 của Ủy ban thường vụ quốc hội

 • Friday, 05 January 2018, 12:44:04 PM
 • Án phí trong tranh chấp kinh doanh thương mại bao gồm án phí trong vụ án có giá ngạch và án phí trong vụ án không có giá ngạch

  Trong vụ án không có giá ngạch mức án phí trong tranh chấp kinh doanh thương mại ở sơ thẩm là 3.000.000 đồng (3 triệu) nếu có kháng cáo lên cấp phúc thẩm thì án phí là 2.000.000 đồng (2 triệu).

  Khi có tranh chấp về tài sản thì được hiểu là có giá ngạch và được áp dụng như sau:

  Nếu giá trị tranh chấp từ 60.000.000 đồng (60 triệu) thì mức án phí là 3.000.000 đồng (3 triệu);

  Nếu giá trị tranh chấp từ 60.000.000 đồng (60 triệu ) đến 400.000.000 đồng (400 triệu) thì mức án phí là 5% giá trị tài sản tranh chấp;

  Nếu giá trị tranh chấp từ 400.000.000 đồng (400 triệu) đến 800.000.000 đồng (800 triệu) thì mức án phí là 20.000.000 đồng (20 triệu) + 4% phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400 triệu;

  Nếu giá trị tranh chấp từ 800.000.000 đồng (800 triệu) đến 2.000.000.000 đồng (2 tỷ) thì mức án phí là 36.000.000 đồng (36 triệu) + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 800 triệu;

  Nếu giá trị tranh chấp từ 2.000.000.000 đồng (2 tỷ ) đến 4.000.000.000 đồng (4 tỷ) thì mức án phí là 72.000.000 đồng (72 triệu) + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 2 tỷ;

  Nếu giá trị tranh chấp từ trên 4.000.000.000 đồng (4 tỷ) thì mức án phí là 112.000.000 đồng (112 triệu) +0,1% phần giá trị tài sản tranh chấp vượt quá 4 tỷ đồng.

  Mức nộp tạm ứng án phí bằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch mà Tòa án dự tính theo giá trị tài sản có tranh chấp do đương sự yêu cầu giải quyết.

  Tòa án có thể căn cứ: Giá do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; Giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp; Giá trên tài liệu gửi kèm hồ sơ giải quyết vụ án;Giá thị trường tại  thời điểm và địa điểm xác định giá tài sản; Nếu không thể căn cứ thì Tòa án gửi văn bản đề nghị cơ quan tài chính cùng cấp có ý kiến về việc xác định giá tài sản.

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan tài chính phải có ý kiến trả lời về việc xác định giá trị tài sản. Hết thời hạn này mà Tòa án không nhận được văn bản trả lời của cơ quan tài chính cùng cấp thì Tòa án ấn định mức tạm ứng án phí.

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn    

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC