• Thừa phát lại ở Hà Nội

 • Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6236/QĐ-UBND  về việc thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại tại thành phố Hà Nội

 • Wednesday, 08 April 2015, 06:54:58 AM
 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thừa phát lại:

  Điều 3 Nghị định 61/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định công việc Thừa phát lại được làm:

  - Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan thi hành án dân sự (bao gồm: Giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, quyết định đưa vụ án ra xét xử, bản án, quyết định trong trường hợp xét xử vắng mặt đương sự của Tòa án; quyết định, giấy báo, giấy triệu tập của Cơ quan Thi hành án dân sự);

  - Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

  - Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự.

  - Trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự (trừ các bản án, quyết định thuộc diện Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án).

  Khoản 2 Điều 5 Nghị định 61/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định Nhiệm vụ, quyền hạn của Thừa phát lại: Khi thực hiện công việc về thi hành án dân sự, Thừa phát lại có quyền như Chấp hành viên quy định tại Điều 20 của Luật Thi hành án Dân sự, trừ khoản 9, khoản 10 và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Riêng việc cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng bảo vệ, áp dụng quy định tại Điều 40 của Nghị định 61/2009/NĐ-CP.

  Mối quan hệ phối hợp của Thừa phát lại với các cơ quan liên quan:

  - Thừa phát lại hỗ trợ Tòa án trong việc xét xử thể hiện ở hai khía cạnh:

  Thứ nhất, Thừa phát lại thực hiện việc tống đạt giấy tờ đang do cán bộ Tòa án đảm nhiệm, làm giảm thiểu công việc của Tòa án. Trong mối quan hệ này, Thừa phát lại đóng vai trò là một tổ chức làm dịch vụ cho Tòa án. Tuy làm dịch vụ, nhưng Thừa phát lại phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng về công việc tống đạt của mình. Nếu việc tống đạt không đúng quy định có thể làm chậm trễ, sai lệch quá trình xét xử, không đảm bảo quyền, lợi ích của các bên. Như vậy, đây là một loại hình dịch vụ đặc biệt và Thừa phát lại là một khâu trong quá trình giải quyết vụ án.

  Thứ hai, thông qua việc lập các vi bằng có giá trị chứng cứ trong xét xử, Thừa phát lại góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Tòa án trong việc giải quyết đúng đắn, khách quan vụ án, bảo đảm quyền, lợi ích của các bên đương sự. Vi bằng do Thừa phát lại lập phải bảo đảm tính khách quan, chính xác và Tòa án có thể tin cậy trong khi xét xử. Như vậy, Thừa phát lại sẽ có mối quan hệ khăng khít với Tòa án và trong giai đoạn thí điểm, Tòa án nhân dân phải phối hợp, hỗ trợ Thừa phát lại trong việc thực hiện công việc của mình.

  - Trong hoạt động thi hành án dân sự, Thừa phát lại là một tổ chức dịch vụ thi hành án bên cạnh Cơ quan thi hành án dân sự hiện hành: dịch vụ cho người dân (xác minh điều kiện thi hành án; trực tiếp tổ chức thi hành án); dịch vụ cho Cơ quan thi hành án dân sự (tống đạt các giấy tờ, quyết định về thi hành án). Đây là một mối quan hệ bình đẳng và có yếu tố “cạnh tranh” giữa một bên là Cơ quan thi hành án dân sự công và một bên là tổ chức thi hành án tư.

  Khi thi hành nhiệm vụ, Thừa phát lại phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thi hành án và trong nhiều trường hợp, kết quả thực hiện công việc của Thừa phát lại có ý nghĩa quan trọng giúp Cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành đúng pháp luật và hiệu quả bản án, quyết định. Do vậy, Thừa phát lại và Cơ quan thi hành án dân sự phải có mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ.

  - Thừa phát lại hoạt động trong lĩnh vực tư pháp, do đó cần chịu sự giám sát của Viện kiểm sát nhân dân, cụ thể đối với hoạt động thi hành án dân sự cần chịu sự kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân. Hoạt động kiểm sát tuân theo pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân đối với hoạt động thi hành án của Thừa phát lại nhằm đảm bảo cho hoạt động của tổ chức này đúng pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự nói riêng và người dân nói chung.

  - Đối với Cơ quan Công an:

  Thứ nhất, cơ quan Công an có trách nhiệm giữ gìn trật tự công cộng nói chung theo quy định của pháp luật, do vậy trong quá trình thực hiện công việc của mình mà gặp phải sự chống đối, thì Thừa phát lại có quyền đề nghị cơ quan Công an can thiệp để giữ gìn trật tự.

  Thứ hai, khi trực tiếp thi hành án và trong trường hợp thi hành quyết định cưỡng chế của mình, được Cục trưởng Cục thi hành án dân sự phê duyệt, Thừa phát lại được quyền yêu cầu cơ quan Công an hỗ trợ, bảo vệ cưỡng chế tương tự như thẩm quyền của chấp hành viên về vấn đề này. Có thể nói, việc hỗ trợ này là yếu tố quan trọng bảo đảm cho việc thi hành án của Thừa phát lại đạt hiệu quả. Thừa phát lại là hoạt động dịch vụ, do đó Thừa phát lại cần phải chịu chi phí cho việc hỗ trợ của cơ quan Công an, kể cả thù lao cho những người trực tiếp tham gia hỗ trợ theo thỏa thuận của các bên.

  - Đối với Ủy ban nhân dân và chính quyền cơ sở: Thừa phát lại là tổ chức dịch vụ trên địa bàn, do vậy chịu sự quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân địa phương theo quy định của pháp luật. Công việc của Thừa phát lại chủ yếu thực hiện tại cơ sở (lập vi bằng, thi hành án, tống đạt..), do vậy chính quyền cơ sở phải có trách nhiệm phối hợp, giúp đỡ Thừa phát lại, trước hết theo quy định của pháp luật tố tụng và thi hành án dân sự.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC