• Thừa phát lại áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án

 • Thừa phát lại trực tiếp áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự khi thực hiện việc cưỡng chế thi hành án dân sự

 • Wednesday, 23 July 2014, 02:07:32 PM
 • Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án

  Sau khi hết thời hạn tự nguyện đã được ấn định trong quyết định thi hành án, Thừa phát lại có quyền ra quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành

  Quyết định cưỡng chế thi hành án dân sự có các nội dung chủ yếu sau:

  - Tên, địa chỉ Văn phòng Thừa phát lại; họ, tên Thừa phát lại ra quyết định cưỡng chế thi hành án;

  - Căn cứ ra quyết định cưỡng chế;

  - Đối tượng và biện pháp cưỡng chế thi hành án áp dụng;

  - Thời gian, địa điểm áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án.

  Khi áp dụng biện pháp cưỡng chế, Thừa phát lại có quyền, nghĩa vụ như Chấp hành viên và thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

  Các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự do thừa phát lại áp dụng:

  - Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án.

  - Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.

  - Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ.

  - Khai thác tài sản của người phải thi hành án.

  - Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ.

  - Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC