• Nội dung cơ bản của Vi bằng

 • Vi bằng được lập thành mẫu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC  ngày 28/2/2014 và có nội dung cơ bản sau:

 • Tuesday, 10 June 2014, 12:01:18 AM
 • Thời gian, địa điểm lập vi bằng:

  Thành phần lập vi bằng:

  Chúng tôi gồm:

  Ông (bà): ..................................................................... , chức vụ: Thừa phát lại

  Ông (bà): .............................................................. , chức vụ: Thư ký nghiệp vụ

  .........................................................................................................................

  Với sự tham gia của: (nếu có)

  Ông (bà)/cơ quan/tổ chức: (người yêu cầu lập vi bằng) .....................................

  Địa chỉ: ............................................................................................................

  Số CMTND/Hộ chiếu: …………. cấp ngày: …………….. bởi cơ quan: ..........

  .........................................................................................................................

  Người chứng kiến cho việc lập vi bằng:

  Với sự chứng kiến của: (nếu có)

  Ông (bà): .........................................................................................................

  Địa chỉ: ............................................................................................................

  Ông (bà): .........................................................................................................

  Địa chỉ: ............................................................................................................

  Số CMTND/Hộ chiếu: ………….. cấp ngày: ………………. bởi cơ quan: ......

  .........................................................................................................................

  Nội dung của vi bằng:

  Tiến hành lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi sau đây:

  (nêu tên của sự kiện, hành vi lập vi bằng)

  1) .....................................................................................................................

  2) .....................................................................................................................

  .........................................................................................................................

  .........................................................................................................................

  Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

  (mô tả trung thực, khách quan nội dung sự kiện, hành vi xảy ra)

  .........................................................................................................................

  .........................................................................................................................

  Thừa phát lại cam kết ghi nhận trung thực, khách quan sự kiện, hành vi nêu trên trong Vi bằng này

  Các tài liệu kèm theo:

  Kèm theo Vi bằng này là các tài liệu, văn bản, giấy tờ sau: (nếu có)

  1) .....................................................................................................................

  2) .....................................................................................................................

  .........................................................................................................................

  Vi bằng này được đăng ký tại Sở Tư pháp …………………………………………………………………. và có giá trị chứng cứ.

  Vi bằng được lập thành …. bản, có giá trị như nhau; lập xong vào hồi …………. giờ………… cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe và nhất trí ký tên.

  Và chữ ký của các bên tham gia giao dịch

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC