• Nội dung cơ bản của Hợp đồng dịch vụ về việc lập vi bằng

 • Hợp đồng dịch vụ về việc lập vi bằng phải tuân thủ theo mẫu Hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/2/2014

 • Monday, 09 June 2014, 11:59:39 PM
 • Về số, ký hiệu, căn cứ ký kết hợp đồng phải theo các quy định của pháp luật

  Về chủ thể tham gia ký kết một bên là người có yêu cầu và một bên là Văn phòng Thừa phát lại

  Về nội dung của hợp đồng:

  • Có định nghĩa và lý giải về các thuật ngữ;

  • Mô tả nội dung lập vi bằng; thời hạn thủ tục lập vi bằng;

  • Chi phí lập vi bằng;

  • Thời hạn, thủ tục thanh toán chi phí;

  • Quyền và nghĩa vụ của các bên;

  • Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng lập vi bằng;

  • Xử lý các trường hợp chấm dứt hợp đồng lập vi bằng;

  • Các thỏa thuận khác.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC