• Các biện pháp bảo đảm thi hành án do thừa phát lại áp dụng

 • Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức việc thi hành án dân sự

 • Wednesday, 23 July 2014, 02:05:50 PM
 • Quyết định thi hành án

  - Trưởng Văn phòng Thừa phát lại ra quyết định thi hành án trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký hợp đồng thỏa thuận thi hành án với người yêu cầu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  - Quyết định thi hành án có các nội dung:

  + Tên, địa chỉ Văn phòng Thừa phát lại;

  + Ngày, tháng, năm ra văn bản;

  + Nội dung yêu cầu người phải thi hành án thi hành;

  + Thời hạn để người phải thi hành án tự nguyện thi hành.

  - Văn phòng Thừa phát lại phải vào sổ theo dõi quyết định thi hành án.

  Quyết định thi hành án phải được gửi cho Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện tại nơi có Văn phòng Thừa phát lại để phối hợp thi hành.

  Áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án

  Thừa phát lại có quyền áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án

  - Phong toả tài khoản;

  - Tạm giữ tài sản, giấy tờ;

  - Tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC