• Ban chỉ đạo Thi hành án Dân sự Hà Nội

 • Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6050/QĐ-UBND ngày 07/10/2013 về việ kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội

 • Tuesday, 17 March 2015, 05:29:32 PM
 • Theo quyết định số 6050/QĐ-UBND thì Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội, gồm các Ông (bà) có tên sau:

  1. Trưởng Ban Chỉ đạo:

  Ông Vũ Hồng Khanh - Phó chủ tịch UBND thành phố.

  2. Phó trưởng ban:

  Ông Lê Quang Tiến - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố.

  3. Các ủy viên:

  - Ông Phạm Thanh Cao - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

  - Ông Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc Công an;

  - Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

  - Ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Sở Tài chính;

  - Ông Đoàn Thanh Long - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

  - Ông Lê Toàn Khang - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và XH;

  - Ông Hà Minh Hải - Phó Cục trưởng Cục Thuế;

  - Ông Vũ Đức Thuật - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội;

  - Ông Ngô Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

  - Ông Nguyễn Như Xếp - Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô;

  - Ông Nguyễn Văn Hoạt - Phó Chánh văn phòng UBND Thành phố;

  4. Mời các đại diện lãnh đạo các cơ quan tham gia họp Ban chỉ đạo:

  1. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Thành phố;

  2. Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân Thành phố;

  3. Đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân Thành phố.

  5. Thư ký ban chỉ đạo:

  - Ông Phạm Quang Dũng - Chấp hành viên trung cấp - Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức Thi hành án dân sự - Cục Thi hành án dân sự Thành phố;

  - Bà Đàm Thị Kiều Oanh - Chấp hành viên trung cấp - Chánh văn phòng Cục Thi hành án dân sự Thành phố;

  - Bà Lê Thị Oanh - Chuyên viên chính Văn phòng UBND Thành phố.

  Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Thành phố có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 6086/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND Thành phố.

  Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC