• Xác minh điều kiện thi hành án

 • Chấp hành viên khi xác minh điều kiện thi hành án phải thực hiện đúng quy định tại Luật Thi hành án dân sự

 • Thursday, 04 September 2014, 10:23:41 PM
 • Việc xác minh điều kiện thi hành án được quy định tại Điều 44 Luật Thi hành án dân sự, cụ thể:

  Trường hợp chủ động ra quyết định thi hành án, Chấp hành viên phải tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

  Trường hợp thi hành án theo đơn yêu cầu, nếu người được thi hành án đã áp dụng các biện pháp cần thiết mà không thể tự xác minh được điều kiện thi hành án của người phải thi hành án thì có thể yêu cầu Chấp hành viên tiến hành xác minh. Việc yêu cầu này phải được lập thành văn bản và phải ghi rõ các biện pháp đã được áp dụng nhưng không có kết quả, kèm theo tài liệu chứng minh.

  Như vậy, người được thi hành án phải chủ động thực hiện việc xác minh thi hành án, nếu không thể xác minh được điều kiện của người thi hành án thì mới đề nghị Chấp hành viên thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án, việc yêu cầu phải cụ thể và phải chứng minh được việc mình đã áp dụng các biện pháp cần thiết nhưng vẫn không thể chứng minh được điều kiện thi hành án.

  Về thời hạn: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày chủ động ra quyết định thi hành án hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu xác minh của người được thi hành án, Chấp hành viên phải tiến hành việc xác minh; trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải xác minh ngay.

  Việc xác minh phải được lập thành biên bản, có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố, Uỷ ban nhân dân, công an cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi tiến hành xác minh. Biên bản xác minh phải thể hiện đầy đủ kết quả xác minh.

  Biên bản xác minh điều kiện thi hành án phải được lập và có xác nhận của tổ dân phố, UBND cấp xã, Công an cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi tiến hành xác minh.

  Biên bản xác minh phải thể hiện được kết quả xác minh.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC