• Các loại bảo hiểm

 • Các hình thức bảo hiểm theo quy định của Pháp luật về Bảo hiểm hiện hành

 • Sunday, 26 July 2015, 05:52:27 AM
 • Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2010 quy định về các loại bảo hiểm sau:

  Điều 7. Các loại nghiệp vụ bảo hiểm

  1. Bảo hiểm nhân thọ bao gồm:

  a) Bảo hiểm trọn đời;

  b) Bảo hiểm sinh kỳ;

  c) Bảo hiểm tử kỳ;

  d) Bảo hiểm hỗn hợp;

  đ) Bảo hiểm trả tiền định kỳ;

  e) Bảo hiểm liên kết đầu tư;

  g) Bảo hiểm hưu trí.

  2. Bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm:

  a) Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại;

  b) Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không;

  c) Bảo hiểm hàng không;

  d) Bảo hiểm xe cơ giới;

  đ) Bảo hiểm cháy, nổ;

  e) Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu;

  g) Bảo hiểm trách nhiệm;

  h) Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính;

  i) Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh;

  k) Bảo hiểm nông nghiệp.

  3. Bảo hiểm sức khoẻ bao gồm:

  a) Bảo hiểm tai nạn con người;

  b) Bảo hiểm y tế;

  c) Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ.

  4. Các nghiệp vụ bảo hiểm khác do Chính phủ quy định.

  5. Bộ Tài chính quy định Danh mục sản phẩm bảo hiểm.

  Liên kết: Tư vấn bảo hiểm, bồi thường về bảo hiểm

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Số 43/2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Tel: 04.38.717.828; Mobi: 0904.779997

  www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC