• Hoạt động của ngân hàng thương mại

 • Các ngân hàng thương mại hoạt động như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành

 • Sunday, 26 July 2015, 05:52:47 AM
 • Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 thì Hoạt động ngân hàng của các Ngân hàng thương mại được quy định như sau:

  Điều 98. Hoạt động ngân hàng của ngân hàng thương mại

  1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác.

  2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn trong nước và nước ngoài.

  3. Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây:

  a) Cho vay;

  b) Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác;

  c) Bảo lãnh ngân hàng;

  d) Phát hành thẻ tín dụng;

  đ) Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng được phép thực hiện thanh toán quốc tế;

  e) Các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

  4. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.

  5. Cung ứng các phương tiện thanh toán.

  6. Cung ứng các dịch vụ thanh toán sau đây:

  a) Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ;

  b) Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế và các dịch vụ thanh toán khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

  Điều 99. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước

  Ngân hàng thương mại được vay vốn của Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  Điều 100. Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính

  Ngân hàng thương mại được vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

  Điều 101. Mở tài khoản

  1. Ngân hàng thương mại phải mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì trên tài khoản tiền gửi này số dư bình quân không thấp hơn mức dự trữ bắt buộc.

  2. Ngân hàng thương mại được mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng khác.

  3. Ngân hàng thương mại được mở tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

  Liên kết: Tư vấn ngoại hối, người nước ngoài ở Việt Nam

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Số 43/2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Tel: 04.38.717.828; Mobi: 0904.779997

  www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC