• Hỗ trợ lãi suất cho đầu tư và xuất khẩu

 • Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 108/2014/TT-BTC về quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu

 • Saturday, 23 August 2014, 11:02:32 PM
 • Theo quy định của Thông tư thì kể từ ngày 11 tháng 8 năm 2014 mức lãi suất được áp dụng như sau:

  •  Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 10,5%/năm.

  • Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 7,8%/năm.

  • Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 2,4%/năm.

  • Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước được áp dụng đối với các khoản giải ngân vốn vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành;

  • Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư quy định được áp dụng theo từng lần trả nợ của chủ đầu tư cho tổ chức tín dụng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (11 tháng 8 năm 2014).

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC