• Chuyển tiền ra nước ngoài

 • Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2014/NĐ-CP về hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối quy định về việc chuyển tiền ra nước ngoài.

 • Tuesday, 22 July 2014, 11:16:58 PM
 • Việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài được thực hiện và thuân thủ theo các quy định dưới đây:

  Chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài

  - Người cư trú là tổ chức được thực hiện chuyển tiền một chiều ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ hoặc các mục đích khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  - Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các mục đích sau:

  + Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài;

  + Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài;

  + Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài;

  + Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;

  + Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;

  + Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài;

  + Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác.

  - Người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài có ngoại tệ trên tài khoản hoặc các nguồn thu ngoại tệ hợp pháp được chuyển, mang ra nước ngoài; trường hợp có nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam thì được mua ngoại tệ để chuyển, mang ra nước ngoài.

  - Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm xem xét các chứng từ, giấy tờ do người cư trú, người không cư trú xuất trình để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức tín dụng được phép để mang ra nước ngoài căn cứ vào yêu cầu thực tế, hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền.

  Chuyển thu nhập từ hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

  Trường hợp có nhu cầu chuyển các nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài được mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép và chuyển ra nước ngoài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày mua được ngoại tệ.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC