• Mẫu tờ khai xin lý lịch tư pháp

 • Mẫu tờ khai lý lịch tư pháp là biểu mẫu áp dụng cho người khai khi làm thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp

 • Friday, 10 November 2017, 01:06:54 PM
 • Tờ khai lý lịch tư pháp là cở sở để cấp lý lịch tư pháp.  Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

  Mẫu số 04/2013/TT-LLTP              

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   
   

   

   

   

   

                          TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

  (Dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2)

   

  Kính gửi: .....................................…………………

   

  1. Tên tôi là[1]:.....................................................................................................................................

  2. Tên gọi khác (nếu có).................................................................3. Giới tính:.......................

  4. Ngày, tháng, năm sinh: …./…./.....5.Nơi sinh[2]:.................................................................... .....

  6. Địa chỉ3: ................................................................................................................................... .....

  .....................................................................................Số điện thoại :......................................

  7. Giấy CMND/Hộ chiếu: …………….……………4 Số:............................................................

     Cấp ngày.........tháng...........năm.............Tại:................................................................................

  8. Được sự ủy quyền :.......................................................................................................................

  8.1. Mối quan hệ với người uỷ quyền5 :........................................................................................

  8.2. Theo văn bản ủy quyền ký ngày 6.................tháng..........năm...........................................

             Tôi làm Tờ khai này đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người có tên dưới đây :

   

  PHẦN KHAI VỀ NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

  1. Họ và tên7:................................................................................................................................. ....

  2.Tên gọi khác (nếu có):...................................................................... 3. Giới tính........................

  4. Ngày, tháng, năm sinh: …./ …./ ....5.Nơi sinh2 :.......................................................................

  6. Quốc tịch :................................................7.Dân tộc:...........................................................

  8. Nơi thường trú8: ..................................................................................................................... ......

  .............................................................................................................................................................

  9. Nơi tạm trú9:..................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................

  10. Giấy CMND/Hộ chiếu :..........................................10Số:..........................................................

  Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại:......................................................................................

  11. Số điện thoại/e-mail:..................................................................................................................

   

  PHẦN KHAI VỀ CHA, MẸ, VỢ/ CHỒNG CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC CHA, MẸ CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

   

   

   

  CHA

  MẸ

  VỢ/ CHỒNG

  Họ và tên

   

   

   

   

  Ngày, tháng, năm sinh

   

   

   

   

   

  QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ  CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN11

  Từ tháng, năm

  đến tháng, năm

   

  Nơi thường trú/ Tạm trú

   

  Nghề nghiệp, nơi làm việc12

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Phần khai về án tích, về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):................................................................................................................................... ….

  .............................................................................................................................................................

       Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản: Có                 Không 

         Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………….

        Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:………………………Phiếu

        Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

   

  ……………, ngày …… tháng …… năm …….

                                                                                                           Người khai

                                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

   

   


  Để được hỗ trợ các dịch vụ về cấp lý lịch tư pháp bạn vui lòng liên hệ tại đây

  Để được hỗ trợ các dịch vụ về cấp lý lịch tư pháp bạn vui lòng liên hệ tại đây

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC