• Mẫu Tờ khai đăng ký quốc tịch và hộ chiếu

 • Mẫu tờ khai đăng ký quốc tịch và hộ chiếu theo Nghị định 97 năm 2014 về Quốc tịch

 • Sunday, 26 October 2014, 07:09:02 AM
 •  

  Mẫu số 03

  Ảnh mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền trắng, cỡ 4 cm x 6 cm (1)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

  TỜ KHAI

  Đăng ký xác định có quốc tịch Việt Nam
  và cấp Hộ chiếu Việt Nam

  Kính gửi: Cơ quan đại diện Việt Nam tại ……………………………….

  Họ và tên (2): ………………………………………………………………………………

  Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………

  Giới tính: Nam: □                 Nữ: □

  Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………….. Số điện thoại ………………

  Nơi sinh (3): …………………………………………………………………………………

  Nơi đăng ký khai sinh (4): …………………………………………………………………

  Quốc tịch hiện nay (5): …………………………………………………………………….

  Quốc tịch gốc ……………………………………………………………………………….

  Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (6): …………………………….. Số: ………………..

  Cấp ngày, tháng, năm:.................................. Cơ quan cấp: …………………………..

  Địa chỉ thường trú: (7) ……………………………………………………………………..

  Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………..

  Nơi làm việc: ………………………………………………………………………………..

  Thời điểm xuất cảnh khỏi Việt Nam (nếu có): ……………………………………………

  Địa chỉ cư trú ở Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có): ………………………………

  …………………………………………………………………………………………………

  Cha: Họ và tên ……………………….. sinh ngày …………….; quốc tịch: ……………

  Địa chỉ cư trú:..………………………………………………………………………………

  Mẹ: Họ và tên………………………….. sinh ngày …………… quốc tịch: …………….

  Địa chỉ cư trú:..………………………………………………………………………………

  ..………………………………………………………………………………………………

  Họ và tên, địa chỉ cư trú, số điện thoại của thân nhân ở Việt Nam (nếu có) ………..

  ..………………………………………………………………………………………………

  ..………………………………………………………………………………………………

  Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi nhận thấy bản thân mình vẫn đang có quốc tịch Việt Nam, nhưng không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam. Vậy, tôi làm Tờ khai này đề nghị Quý cơ quan:

  - Xác định để tôi có quốc tịch Việt Nam: □ (8)

  - Xác định để tôi được có quốc tịch Việt Nam và được cấp Hộ chiếu Việt Nam: □ (9)

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai và các giấy tờ nộp kèm theo của mình./.

   

  Giấy tờ kèm theo
  - ……………………………….
  - ……………………………….
  - ……………………………….
  - ……………………………….

  NGƯỜI KHAI
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Ghi chú:

  (1) Dán 01 ảnh vào khung;

  (2) Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;

  (3) Ghi địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế nơi đã sinh ra;

  (4) Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh;

  (5) Trường hợp có nước từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;

  (6) Ghi rõ loại giấy tờ gì (ví dụ: giấy thông hành, thẻ cư trú, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.,.);

  (7) Ghi rõ địa chỉ nơi đang thường trú hiện nay;

  (8) Nếu chỉ có yêu cầu xác định có quốc tịch Việt Nam mà không yêu cầu cấp hộ chiếu Việt Nam thì đánh dấu vào ô này;

  (9) Nếu có yêu cầu xác định quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam thì đánh dấu vào ô này.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Hotline: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;     Website: www.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com;      Email: luatdoanhnghiep1@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC