• Giấy đề nghị hành nghề quản tài viên

 • Luật Doanh Gia cung cấp Mẫu Danh Giấy đề nghị hành nghề Quản tài viên

 • Friday, 13 March 2015, 04:58:07 PM
 •  Mẫu TP-QTV-04

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

  GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ
  HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
  VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

  Kính gửi: …………………………………………………

  Tên tôi là: ………...…………. Nam/Nữ: ……………….. Ngày sinh: ……/…../……..

  Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên số: ………………………………... do Bộ Tư pháp cấp ngày: ……/……./…….

  Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân với các nội dung sau đây:

  1. Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ............................................................................

  Tên giao dịch (nếu có): ...............................................................................................

  .....................................................................................................................................

  Điện thoại: …………………………………………. Fax: ...............................................

  Email: ..........................................................................................................................

  Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: …………………………… Ngày cấp: …../…./…..

  Nơi cấp: ........................................................................................................................

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................

  Chỗ ở hiện nay:............................................................................................................

  Địa chỉ giao dịch:..........................................................................................................

  .....................................................................................................................................

  Điện thoại: ………………………………………. Fax:....................................................

  Email:...........................................................................................................................

  2. Lĩnh vực hành nghề: Theo quy định của Luật Phá sản.

  Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.

   

   

  Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
  Ký, ghi rõ họ tên

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Tại Hà Nội: Số 43/2 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên;

  Tại TPHCM: Số 66 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1;

  Tại Hải Phòng: Số 3/2B, ngõ 41 Thư Trung, P. Đằng Lâm. Quận Hải An;

  Liên kết: Thành lập doanh nghiệp, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

   

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC