• Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

 • Luật Doanh Gia cung cấp miễn phí mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc/phó Giám đốc Công ty, Doanh nghiệp

 • Friday, 26 December 2014, 09:16:21 PM
 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN .........................

   (Về việc:Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh – Giám đốc chi nhánh)

   

  GIÁM ĐỐC CÔNG TY

   

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 29 tháng 11 năm 2005;
  • Căn cứ vào Điều lệ của Công ty .........................................;
  • Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày .../..../..... của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh - Giám đốc Chi nhánh;
  • Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Giám đốc Công ty;

   

  QUYẾT ĐỊNH

   

  Điều 1:     Bổ nhiệm ông/bà có tên sau:

  Họ và tên

  : ………………..

  Ngày sinh

  : …………….

  Dân tộc

  : Kinh

  Quốc tịch

  : Việt Nam

  CMND số

  : ………….

  Ngày cấp

  : ………..

  Nơi cấp

  : Công an ……………..

  HKTT

  : …………………………..

  Chỗ ở hiện tại

  : ……………………….

  Chức danh

  : Giám đốc chi nhánh – Người đứng đầu chi nhánh.

  Điều 2:   Ông ............ là người đứng đầu chi nhánh – Giám đốc chi nhánh đối với chi nhánh Công ty có nội dung sau:

  Tên chi nhánh:

  Chi nhánh …………………………….

  Địa chỉ chi nhánh:

  ……………………...

  Ngành nghề kinh doanh:

  STT

  Tên ngành

  Mã ngành

  1

  ……………..

  …………..

  2

  …………………….

   

  3

  …………

   

  Điều 3:  Ông ............... được hưởng các chế độ về lương, thưởng, phụ cấp theo đúng quy định của Công ty; chịu trách nhiệm về mọi hoạt động chuyên môn của mình trước cấp trên trực tiếp và trước lãnh đạo Công ty.

  Điều 4:     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 5:     Các phòng, ban chuyên môn, các chi nhánh Công ty, ông ........... và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  • Như Điều 5: Thực hiện;
  • HĐQT Cty: Báo cáo;
  • Lưu Vp.

  Hà Nội, ngày..... tháng .... năm ....

  GIÁM ĐỐC CÔNG TY

                                                                                               

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Tại Hà Nội: Số 43/2 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên;

  Tại TPHCM: Số 66 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1;

  Tại Hải Phòng: Số 3/2B, ngõ 41 Thư Trung, P. Đằng Lâm. Quận Hải An;

  Liên kết: Tranh chấp thương mại, dịch vụ giấy phép

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC