• Mẫu hợp đồng vay tiền

 • Luật Doanh Gia cung cấp miễn phí Mẫu hợp đồng vay tiền

 • Sunday, 26 July 2015, 05:53:48 AM
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

   

  - Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  - Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

  Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20…., …….., chúng tôi gồm có:

  1. Bên cho Vay (Bên A)

  Ông ..............................., sinh năm: ................, CMND số: ..................do Công an ............... cấp ngày .................. và vợ là bà ....................................., sinh năm: ..........., CMND số: .................................... do Công an .............. cấp ngày ................., cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ....................................

  2. Bên đi vay (Bên B)

  Ông ..............................., sinh năm: ................, CMND số: ..................do Công an ............... cấp ngày .................. và vợ là bà ....................................., sinh năm: ..........., CMND số: .................................... do Công an .............. cấp ngày ................., cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ....................................

  Chúng tôi cùng nhau thỏa thuận ký kết hợp đồng vay tiền với những điều khoản sau:

  ĐIỀU 1: Số tiền, thời hạn và mục đích sử dụng tiền vay

  1.1. Số tiền cho vay: …………….. đồng (………. đồng);

  1.2. Đồng tiền cho vay là: Tiền Việt Nam đồng;

  1.3. Thời hạn vay: ….. (………) tháng kể từ ngày Bên B nhận được tiền vay;

  1.4. Mục đích sử dụng tiền vay: ………

  1.5. Việc giao nhận tiền vay:………………………………….

  ĐIỀU 2: Lãi suất:

  2.1. Lãi suất trong hạn là:….. %/tháng (……………phần trăm một tháng);

  2.2. Lãi suất nợ quá hạn: theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 3: Trả nợ lãi, nợ gốc

  3.1. Bên B thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc theo đúng thời hạn quy định tại Hợp đồng này.

  3.2. Nếu nợ của Bên B đồng thời có nợ ở trong hạn và quá hạn (bao gồm cả lãi phạt quá hạn nếu có) thì số tiền nợ sẽ được trả theo thứ tự sau: nợ gốc, lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn.

  ĐIỀU 4: Nợ quá hạn

  Đến thời hạn trả nợ gốc hoặc lãi theo quy định tại hợp đồng này, nếu Bên B không trả nợ đúng hạn thì số tiền của hợp đồng này được xác định là nợ quá hạn. Bên B sẽ phải chịu lãi suất nợ quá hạn theo quy định tại Hợp đồng này đối với số dư nợ gốc của kỳ hạn mà Bên B không trả đúng hạn.

  ĐIỀU 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên cho vay (Bên A)

  5.1. Quyền của Bên A:

  - Yêu cầu Bên B cung cấp và thường xuyên thông tin về khả năng thanh toán nợ đến hạn, giấy tờ tuỳ thân, nhân thân và các quan hệ cần thiết liên quan đến khoản nợ;

  - Kiểm tra, giám sát quá trình vay, sử dụng vốn vay và khả năng trả nợ của Bên B;

  - Áp dụng phạt lãi suất quá hạn theo hợp đồng;

  - Khởi kiện Bên B khi Bên B vi phạm hợp đồng vay tài sản.

  5.2 Nghĩa vụ của Bên A:

  - Giao tiền vay cho Bên B đúng thoả thuận;

  - Thực hiện đúng các thoả thuận trong hợp đồng vay tài sản;

  - Thông báo cho Bên B về việc chuyển nhượng quyền đòi nợ cho bên thứ ba nếu có.

  ĐIỀU 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên đi vay (Bên B):

  6.1 Quyền của Bên B:

  - Nhận khoản tiền vay từ Bên A như thoả thuận trong hợp đồng này;

  - Từ chối các yêu cầu của Bên A khi các yêu cầu đó không đúng trong thoả thuận trong hợp đồng này;

  - Khởi kiện việc Bên A vi phạm hợp đồng.

  6.2 Nghĩa vụ của Bên B:

  - Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến nhân thân, tình hình tài chính, việc sử dụng vốn vay và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp;

  - Sử dụng tiền vay đúng mục đích;

  - Trả nợ tiền gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn theo thoả thuận tại hợp đồng này;

  - Thông báo về những thay đổi địa chỉ thường trú, nguy cơ không trả được nợ, tình hình tài chính có nguy cơ hoặc đang bị các chủ nợ khác thực hiện quyền đòi nợ;

  - Thực hiện đối chiếu nghĩa vụ nợ, xác nhận nợ khi đến hạn;

  - Ký văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan đến khoản nợ, các văn bản và giấy tờ cần thiết liên quan đến quá trình thanh toán nợ, thanh lý hoặc bán tài sản đảm bảo (nếu có);

  - Sử dụng các nguồn thu khác để trả nợ cho Bên A khi tài sản đảm bảo (nếu có) không đủ để thực hiện nghĩa vụ trả nợ;

  - Bồi thường cho Bên A những thiệt hại phát sinh và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi vi phạm các thoả thuận đã cam kết trong hợp đồng này.

  ĐIỀU 7: Thỏa thuận chung của các Bên

  7.1 Mọi sự thay đổi, bổ sung hợp đồng này phải được các bên thoả thuận và ký bằng văn bản.

  7.2 Các bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng.

  ĐIỀU 8: Giải quyết tranh chấp giữa các Bên

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phát sinh tranh chấp các bên tiến hành thương lượng, giải quyết trên tinh thần thiện trí, tôn trọng quyền và lợi ích của nhau. Các bên có thể khởi kiện đến toà án có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

  ĐIỀU 9: Cam kết của chung của từng Bên

  9.1 Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  - Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  - Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

  -  Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong hợp đồng này;

  9.2 Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  - Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  - Việc giao kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

  - Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong hợp đồng này;

  Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản./.

  Bên A

  Bên B

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Số 43/2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Tel: 04.38.717.828; Mobi: 0904.779997

  www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com

  Liên kết: Thành lập hộ kinh doanh, luật sư tư vấn                                                    

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC