• Mẫu Thông báo sử dụng lao động giúp việc

 • Luật Doanh Gia cung cấp Mẫu Thông Báo về việc sử dụng lao động giúp việc gia đình theo Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH

 • Monday, 18 August 2014, 04:18:47 PM
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  THÔNG BÁO

  VỀ VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/ thị trấn: ……………………………………………

  Tôi tên: ………………………………, Nam/Nữ: …………… Quốc tịch:...................

  Số CMND/ hộ chiếu: …………………. ngày cấp…………………, nơi cấp .............

  Thường trú tại: ........................................................................................................

  Địa chỉ nơi ở hiện tại: ..............................................................................................

  Thông báo với Ủy ban nhân dân (xã/ phường/ thị trấn) ………………………………………… về việc sử dụng lao động giúp việc gia đình như sau:

  Người lao động:

  Họ tên: .....................................................................................................................

  Sinh ngày: ………………………………………………., giới tính: .............................

  Số CMND/hộ chiếu: …………………………… ngày cấp, ……………., nơi cấp........

  Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

  Địa chỉ nơi ở hiện tại: ...............................................................................................

  Người đại diện theo pháp luật của người lao động (nếu có):

  Họ tên:......................................................................................................................

  Số CMND/hộ chiếu: ……………………………, ngày cấp,…………….., nơi cấp......

  Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

  Địa chỉ nơi ở hiện tại: ...............................................................................................

  Địa điểm làm việc:.....................................................................................................

  Công việc chính theo hợp đồng lao động: ...............................................................

  ..................................................................................................................................

  Loại hợp đồng lao động: ..........................................................................................

  Thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng: từ ngày ……… tháng ……… năm............

  Thời điểm kết thúc hợp đồng: ngày ……… tháng ……… năm................................

  Chỗ ở của người lao động trong thời gian thực hiện hợp đồng (sống hoặc không sống tại gia đình người sử dụng lao động)

   

   

  ………………., ngày …. tháng …. năm ….
  Người thông báo
  (Ký, họ tên)

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC