• Mẫu Giấy ủy quyền ký kết hợp đồng lao động

 • Luật Doanh Gia cung cấp Mẫu Giấy ủy quyền ký kết hợp đồng lao động với người giúp việc theo quy định tại Thông tư số 19 và Nghị định số 27.

 • Monday, 18 August 2014, 04:25:17 PM
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  GIẤY ỦY QUYỀN

  - Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  - Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.

  ………, ngày ………. tháng …… năm ……….., chúng tôi gồm:

  I. Bên ủy quyền:

  Họ và tên: …………..………………… Nam/ Nữ: …………… Quốc tịch: ..............

  Hộ khẩu thường trú: .............................................................................................

  Số CMND/Hộ chiếu: ……………… Ngày cấp: …………………. Nơi cấp: ...........

  Điện thoại: ............................................................................................................

  II. Bên được ủy quyền:

  Họ và tên: ………………………………… Nam/ Nữ: …………. Quốc tịch: .............

  Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

  Số CMND/Hộ chiếu: ……………………… Ngày cấp: ……………. Nơi cấp: ..........

  Điện thoại: ..............................................................................................................

  III. Nội dung ủy quyền: Ký hợp đồng lao động với lao động là người giúp việc gia đình.

  IV. Thời hạn ủy quyền: ……………….. kể từ ngày ký giấy ủy quyền này.

  V. Cam kết:

  - Bên được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác thực hiện nội dung đã được ủy quyền trên đây.

  - Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

  - Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền do hai bên tự giải quyết.

  Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

   

  BÊN ỦY QUYỀN
  (Ký, họ tên)

  BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
  (Ký, họ tên)

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC