• Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ quản tài viên

 • Luật Doanh Gia cung cấp Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ Quản tài viên

 • Friday, 13 March 2015, 04:48:39 PM
 • Mẫu TP-QTV-02

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

   

  Ảnh

  3x4

   

   

   

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN TÀI VIÊN

  Kính gửi: ……………………………………………

  Tên tôi là: ………………………………………………………. Nam/Nữ ......................

  Ngày sinh: ……/……./…….. Nơi sinh: ......................................................................

  Quốc tịch: ..................................................................................................................

  Chỗ ở hiện nay: ........................................................................................................

  Điện thoại: ……………………………………… Email: ..............................................

  Hộ chiếu: ………………………………………. Ngày cấp: ……/….../…….

  Nơi cấp: .....................................................................................................................

  Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam/Chứng chỉ kiểm toán viên số: ………………. Ngày cấp: ……./……/………

  Đang làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư/doanh nghiệp kiểm toán:

  Tên: ............................................................................................................................

  Địa chỉ trụ sở: .............................................................................................................

  Điện thoại: ………………………….. Email: …………………………… Fax: ...............  

  Tôi đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Tôi xin cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Quản tài viên do pháp luật quy định.

   

  Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên gồm có:

  1……………………………………

  2……………………………………

  3……………………………………

  4……………………………………

  5……………………………………

  Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm...
  Người khai
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Tại Hà Nội: Số 43/2 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên;

  Tại TPHCM: Số 66 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1;

  Tại Hải Phòng: Số 3/2B, ngõ 41 Thư Trung, P. Đằng Lâm. Quận Hải An;

  Liên kết: Thành lập hộ kinh doanh, mở công ty kinh doanh

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC