• Mẫu Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký giao dịch chứng khoán

 • Luật Doanh Gia cung cấp miễn phí mẫu đề nghị thay đổi nội dung đăng ký giao dịch chứng khoán theo Thông tư số 01/2015/TT-BTC

 • Thursday, 15 January 2015, 10:47:17 AM
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------------

   

  GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

  Chứng khoán:....(tên chứng khoán)

  Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

  I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch

  1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch (đầy đủ):................................................................

  2. Tên giao dịch:.........................................................................................................

  3. Vốn điều lệ hiện tại:................................................................................................

  4. Địa chỉ trụ sở chính:...............................................................................................

  5. Điện thoại: …………………… Fax:........................................................................

  6. Nơi mở tài khoản: ………………… Số hiệu tài khoản:..........................................

  7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số …… ngày.... tháng ... năm ... (sửa đổi lần thứ ... ngày...)

  - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: ………. Mã số:.......................................................

  - Sản phẩm/dịch vụ chính:.............................................................................................

  II. Chứng khoán thay đổi đăng ký giao dịch:

  1. Tên chứng khoán:.....................................................................................................

  2. Loại chứng khoán:....................................................................................................

  3. Mã chứng khoán:......................................................................................................

  4. Mệnh giá chứng khoán: …………………….. đồng

  5. Số lượng chứng khoán thay đổi đăng ký giao dịch:.................................................

  6. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch sau khi thay đổi đăng ký giao dịch: ………………….. chứng khoán.

  7. Lý do thay đổi đăng ký giao dịch:..............................................................................

  8. Thời gian dự kiến đăng ký giao dịch:........................................................................

  III. Các bên liên quan (nếu có):

  1. Tổ chức tư vấn:.........................................................................................................

  - Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................................

  - Điện thoại: …………………….. Fax:...........................................................................

  - Website:......................................................................................................................

  2. Công ty kiểm toán:....................................................................................................

  - Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................

  - Điện thoại: …………………….. Fax:..........................................................................

  - Website:.....................................................................................................................

  3. Các bên liên quan khác:

  - Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................

  - Điện thoại: …………………….. Fax:..........................................................................

  - Website:.....................................................................................................................

  IV. Cam kết của tổ chức đăng ký giao dịch:

  Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua chứng khoán chịu thiệt hại. Chúng tôi cam kết nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

  V. Hồ sơ kèm theo:

  1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán điều chỉnh do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp;

  2. Quyết định về việc tách, sáp nhập tổ chức đăng ký giao dịch (trường hợp tổ chức đăng ký giao dịch tách hoặc nhận sáp nhập);

  3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đăng ký giao dịch sáp nhập (trường hợp nhận sáp nhập), tổ chức đăng ký giao dịch bị tách (trường hợp tách tổ chức đăng ký giao dịch);

  4. Các tài liệu khác liên quan đến việc thay đổi số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch (nếu có).

   

   

  …, ngày ... tháng ... năm ...
  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC ĐKGD
  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Tại Hà Nội: Số 43/2 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên;

  Tại TPHCM: Số 66 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1;

  Tại Hải Phòng: Số 3/2B, ngõ 41 Thư Trung, P. Đằng Lâm. Quận Hải An;

  Liên kết: Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ mua bán doanh nghiệp

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC