• Mẫu Giấy đề nghị đăng ký giao dịch chứng khoán

 • Luật Doanh Gia cung cấp miễn phí Mẫu Giấy đề nghị đăng ký giao dịch Chứng khoáng theo Thông tư số 01/2015/TT-BTC

 • Thursday, 15 January 2015, 10:45:07 AM
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -----------

   

  GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

  Chứng khoán: ………….. (tên chứng khoán)

  Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

  I. Giới thiệu về công ty đại chúng đề nghị đăng ký giao dịch:

  1. Tên tổ chức đề nghị đăng ký giao dịch (đầy đủ):......................................................

  2. Tên Tiếng Anh (nếu có):...........................................................................................

  3. Tên viết tắt (nếu có):.................................................................................................

  4. Vốn điều lệ đăng ký:.................................................................................................

  5. Vốn điều lệ thực góp:...............................................................................................

  6. Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................

  7. Điện thoại: ……………………. Fax:...........................................................................

  8. Nơi mở tài khoản: ……………………. Số hiệu tài khoản:.........................................

  9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……... do ……. cấp ngày ……… hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động số: ………. do ……… cấp ngày …………

  - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: ……………….. Mã số:...........................................

  - Sản phẩm/dịch vụ chính:............................................................................................

  II. Chứng khoán đăng ký giao dịch:

  1. Tên chứng khoán:.....................................................................................................

  2. Loại chứng khoán:....................................................................................................

  3. Mã chứng khoán:......................................................................................................

  4. Mệnh giá chứng khoán: ………………… đồng

  5. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: ……………… chứng khoán

  6. Thời gian dự kiến giao dịch:......................................................................................

  7. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký giao dịch trên tổng số cổ phần đã phát hành:..................

  III. Hồ sơ kèm theo:

  1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.

  2. Thông tin tóm tắt (theo mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán).

  3. Các tài liệu khác (nếu có).

   

   

  …, ngày... tháng... năm...
  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC ĐKGD
  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Tại Hà Nội: Số 43/2 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên;

  Tại TPHCM: Số 66 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1;

  Tại Hải Phòng: Số 3/2B, ngõ 41 Thư Trung, P. Đằng Lâm. Quận Hải An;

  Liên kết: Thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể ở long biên

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC