• Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao dịch

 • Luật Doanh Gia cung cấp miễn phí mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao dịch

 • Monday, 09 April 2018, 03:54:23 PM
 • Dịch vụ pháp lý: Ly hôn nhanh nhất; Nhập khẩu Hà Nội; Sang tên sổ đỏ

   

  BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

  Số: …………………../TLHĐ

   

  Căn cứ vào Hợp đồng ............. số: ................../………….. ký ngày ..../...../........  giữa Công ty ............ và Công ty ...........

   

  Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm ........ Tại …………………………………………, Chúng tôi gồm:

  BÊN A: CÔNG TY .............................................................................................................................

  Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

  Đại diện bởi ông : ……………………………………………………………………………………………

  Chức danh           : …………………………………………………………………………………………..

  Số điện thoại       : …………………………………… Fax: ……………………………………………….

  MST                     : …………………………………………………………………………………………..

   

  BÊN B: CÔNG TY .............................................................................................................................

  Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

  Đại diện bởi ông : . …………………………………………………………………………………………..

  Chức danh           : …………………………………………………………………………………………..

  Số điện thoại       : ……………………………………………… Fax: …………………………………….

  MST                     : ………………………………………………………………………………………….

   

  Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng .................... số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........   với nội dung sau:

   

  ĐIỀU 1:

  Bên B đã tiến hành ............... cho Bên A theo hợp đồng ........... nghiệp số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../.......

   

  ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

  Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

  • Giá trị hợp đồng trước thuế:      …………………………………………………………………………
  • Thuế VAT: ……………………………………………………………………………………………
  • Giá trị hợp đồng sau thuế: …………………………………………………………………………

  Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ........................................

   

  ĐIỀU 3:

  Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

  Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng ............. số: ....../......../....../200. ký ngày ..../...../........  giữa Công ty ............ và Công ty ...........

  Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

   

                          ĐẠI DIỆN BÊN A                                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

                              Giám đốc                                                                 Giám đốc

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC