• Mẫu đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

 • Luật Doanh Gia cung cấp mẫu đơn và các nội dung chính của Đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

 • Monday, 24 November 2014, 09:22:26 PM
 • Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây:

  - Ngày, tháng, năm viết đơn;

  - Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết đơn;

  - Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

  - Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó;

  - Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết đơn yêu cầu, nếu có;

  - Các thông tin khác mà người yêu cầu Xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu;

   Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.

  Gửi kèm theo đơn yêu cầu là tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……..ngày…..tháng……năm……..

  ĐƠN YÊU CẦU

  (V/v Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú)

   

              Kính gử: TÒA ÁN NHÂN DÂN…..

             

  1. Thông tin về người yêu cầu: Tên, địa chỉ, CMND….

  2. Thông tin về người bị yêu cầu:…….

  3. Nội dung yêu cầu: ……………

  Gửi kèm theo đơn là….

  Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên)

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Tại Hà Nội: Số 43/2 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên;

  Tại TPHCM: Số 66 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1;

  Tại Hải Phòng: Số 3/2B, ngõ 41 Thư Trung, P. Đằng Lâm. Quận Hải An;

  Liên kết:  Thành lập công ty TNHH, Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC