• Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự

 • Luật Doanh Gia cung cấp miễn phí mẫu đơn thi hành án dân sự

 • Wednesday, 24 December 2014, 11:47:21 AM
 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

   

   

  ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

   

  Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự .......................................

   

  Họ và tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền) ...............................................

  địa chỉ: ....................................................................................................................................

  Họ và tên người được thi hành án .............................................................................

  địa chỉ: ...................................................................................................................................

  Họ và tên người phải thi hành án ...............................................................................

  địa chỉ: ...................................................................................................................................

  1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

  .................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................

  2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án

  ...................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................

  3. Các tài liệu kèm theo

  - Bản án, Quyết định số ..................ngày  ...tháng .....năm ....... của ...................................

  - Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án.

  - Tài liệu có liên quan khác ....................................................................................................

  ...................................................................................................................................................

  ............. ngày .... tháng  .... năm 20......

   

                                                                                                 Người yêu cầu thi hành án                                                                                                     

   

  (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

   

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Tại Hà Nội: Số 43/2 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên;

  Tại TPHCM: Số 66 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1;

  Tại Hải Phòng: Số 3/2B, ngõ 41 Thư Trung, P. Đằng Lâm. Quận Hải An;

  Liên kết: Tư vấn đầu tư, tư vấn sở hữu trí tuệ

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC