• Di chuc có người làm chứng

 • Luật Doanh Gia cung cấp biểu mẫu Di chúc có người làm chứng

 • Sunday, 26 July 2015, 05:54:08 AM
 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  DI CHÚC

  Tôi là                    : .....................................................

  Sinh năm    : .....................................................

  Hộ khẩu      : .....................................................

  CMND số   : .......................................... ngày cấp: ...........................................

  Nơi cấp       : Công an ........................................................................................

  Hôm nay, ngày .... tháng .......... năm 20...., tại ...................., tôi/chúng tôi đang trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, sức khoẻ tốt lập di chúc chung này để lại di sản cho con và tuyên bố toàn bộ nội dung di chúc của tôi/chúng tôi cho những người làm chứng ghi chép và đánh máy lại nội dung di chúc như sau:

  1/ Các con và di sản thừa kế

  - Tôi và chồng/vợ tôi là ông/bà .................. có ......... (...........) người con là: Ông/bà ................. (sinh năm: ............), ông/bà ........................ (sinh năm: .......).

  - Tôi có một ngôi nhà và đất tại ...............................thành phố Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày .............., hồ sơ gốc số: ....................... Nhà đất này có đặc điểm như sau:

  a/ Nhà ở:

  - Địa chỉ: ............................................................, thành phố Hà Nội

  - Tổng diện tích sử dụng: ...................m2 (................................. mét vuông)

  - Diện tích xây dựng: ...................... m2 (................................... mét vuông)

  - Kết cấu nhà: ..................................

  - Số tầng: .......................

  b/ Đất ở:

  - Thửa đất số: ...........................

  - Tờ bản đồ số: ........................

  - Diện tích: ............................... m2 (.................................. mét vuông)

  - Hình thức sử dụng:

            + Riêng: .............................. m2 (............................................. mét vuông)

            + Chung: ................... m2 (.......................... mét vuông)

   (Sau đây gọi tắt là Bất động sản)

  2/ Phân chia di sản:

  Tôi tự nguyện lập bản di chúc này để phân chia Bất động sản nêu trên như sau:

  ...........................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Tôi lập di chúc này trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo, bản di chúc có ..... trang, được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

  NGƯỜI LẬP DI CHÚC

   

   

   

  NGƯỜI LÀM CHỨNG

   

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Số 43/2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Tel: 04.38.717.828; Mobi: 0904.779997

  www.luatdoanhgia.vn; Email: luatdoanhgia@gmail.com

  Liên kết: Tranh chấp thương mại, đầu tư nước ngoài

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC