• Hợp đồng mua bán nhà ở

 • Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về các nội dung cơ bản của Hợp đồng mua bán nhà ở như sau:

 • Sunday, 17 November 2013, 04:06:00 PM
 • Hình thức hợp đồng mua bán nhà ở

  Hợp đồng mua bán nhà ở phải được lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

  Nghĩa vụ của bên bán nhà ở

  Bên bán nhà ở có các nghĩa vụ sau đây:

  1. Thông báo cho bên mua về các hạn chế quyền sở hữu đối với nhà mua bán, nếu có;

  2. Bảo quản nhà ở đã bán trong thời gian chưa giao nhà ở cho bên mua;

  3. Giao nhà ở đúng tình trạng đã ghi trong hợp đồng kèm theo hồ sơ về nhà cho bên mua;

  4. Thực hiện đúng các thủ tục mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật.

  Quyền của bên bán nhà ở

  Bên bán nhà ở có các quyền sau đây:

  1. Yêu cầu bên mua nhận nhà đúng thời hạn đã thoả thuận;

  2. Yêu cầu bên mua trả tiền đúng thời hạn, theo phương thức đã thoả thuận;

  3. Yêu cầu bên mua hoàn thành các thủ tục mua bán nhà ở trong thời hạn đã thoả thuận;

  4. Không giao nhà khi chưa nhận đủ tiền nhà như đã thoả thuận.

  Nghĩa vụ của bên mua nhà ở

  Bên mua nhà ở có các nghĩa vụ sau đây:

  1. Trả đủ tiền mua nhà đúng thời hạn, theo phương thức đã thoả thuận; nếu không có thoả thuận về thời hạn và địa điểm trả tiền thì bên mua phải trả vào thời điểm bên bán giao nhà và tại nơi có nhà;

  2. Nhận nhà và hồ sơ về nhà đúng thời hạn đã thoả thuận;

  3. Trong trường hợp mua nhà đang cho thuê, phải bảo đảm quyền, lợi ích của người thuê như thoả thuận trong hợp đồng thuê khi thời hạn thuê còn hiệu lực.

  Quyền của bên mua nhà ở

  Bên mua nhà ở có các quyền sau đây:

  1. Được nhận nhà kèm theo hồ sơ về nhà theo đúng tình trạng đã thoả thuận;

  2. Yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà ở trong thời hạn đã thoả thuận;

  3. Yêu cầu bên bán giao nhà đúng thời hạn; nếu không giao hoặc chậm giao nhà thì phải bồi thường thiệt hại.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC