• Mẫu đơn xác nhận để giảm án phí

 • Mẫu đơn xác nhận để giảm án phí theo quy định của Nghị quyết 326

 • Friday, 05 January 2018, 01:53:32 PM
 • Đơn xác nhận điều kiện bất khả kháng để miễn giảm án phí theo quy định tại Điều 13 của Nghị Quyết.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  ĐƠN XIN XÁC NHẬN

   

              Kính gửi: UBND…….

  Tôi là:…………………………, sinh năm:………….., Thẻ căn cước/CMND số…………

  Kính thưa Quý UBND, hiện nay tôi đang làm thủ tục…….tại Tòa án nhân dân….. do điều kiện kinh tế khó khăn dẫn đến không thể đủ tiền để nộp tiền án phí theo quy định.

  Được biết Nhà nước có chính sách miễn giảm án phí cho những trường hợp khó khăn, bất khả kháng như tôi, nay tôi làm đơn này kính đề nghị Quý UBND xác nhận những trình bày của tôi tại đơn này.

  Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời trình bày tại văn bản này.

  Tôi xin chân thành cảm ơn./.

  ………….., ngày……tháng……năm……..

  Người làm đơn

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC