• Mẫu đơn miễn giảm án phí mới

 • Mẫu đơn miễn giảm án phí, tạm ứng án phí theo Nghị Quyết 326

 • Friday, 05 January 2018, 01:51:51 PM
 • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị quyết thì mẫu đơn phải có các nội dung sau:

  - Ngày, tháng, năm làm đơn;

  - Họ, tên, địa chỉ của người làm đơn;

  - Lý do và căn cứ đề nghị miễn, giảm.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  ĐƠN XIN MIỄN, GIẢM ÁN PHÍ

   

              Kính gửi: Tòa án nhân dân…..đồng kính gửi UBND…….

  Tôi là:…………………………, sinh năm:………….., Thẻ căn cước/CMND số…………

  Hiện nay tôi đang là……………..trong vụ án tranh chấp về………………….., vụ án đang được Tòa án nhân dân……….thụ lý giải quyết theo quy định

  Do hoàn cảnh gia đình (trình bày cụ thể)

  Nên nay tôi làm đơn này kính đề nghị UBND…… xác nhận tình trạng khó khăn của gia đình và kính đề nghị Quý Tòa án xem xét miễn, giảm án phí….

  Tôi xin chân thành cảm ơn và cam đoan về những nội dung trình bày của mình tại đơn này./.

  ………….., ngày……tháng……năm……..

  Người làm đơn

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC