• Điều kiện để công ty mới thành lập mua hóa đơn VAT

 • Công ty mới thành lập (doanh nghiệp) hoàn toàn có quyền mua hóa đơn VAT và áp dụng phương pháp khấu trừ thuế VAT nếu đáp ứng được điều kiện sau:

 • Thursday, 16 April 2015, 09:17:09 PM
 • Triển khai thực hiện Nghị định số 209/2013/NĐ-CP về việc triển khai thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng, ngày 31/12/2013 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 219/2013/TT-BTC về hướng dẫn Nghị định số 209/2013/NĐ-CP , tại điểm c, khoản 3, Điều 12 Thông tư có nêu:

  “c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn); tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

  Tuy nhiên, sau khi triển khai thực hiện Thông tư nêu trên, đã có nhiều phản ánh về Bộ Tài chính và ngày 26/04/2014 Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 5485/BTC-TCT về việc đưng ký tự nguyện áp dụng phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nội dung sau:

  Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Bộ Tài chính nhận được công văn và phản ánh của một số Cục thuế về việc áp dụng Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT liên quan đến việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Để thống nhất thực hiện, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

  Tại điểm c khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế đối với:

  “c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn); tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.

  ...

  Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế.”

  Căn cứ hướng dẫn trên, đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt mà mức đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên thì thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

  Do đó có thể thấy rằng:

  1. Nếu doanh nghiệp có dự án đầu tư từ 1 tỷ trở lên và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

  2. Nếu doanh nghiệp có dự án đầu tư từ 1 tỷ trở lên nhưng không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vì không bắt buộc phải đăng ký hay xin cấp chứng nhận đầu tư thì chỉ cần người có thẩm quyền của Donah nghiệp quyết định đầu tư phê duyệt thì vẫn thuộc đối tượng được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

  Về thủ tục thực hiện:

  1. Doanh nghiệp gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế;

  2. Gửi đến cơ quan thuế phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt (bản photocopy có đóng dấu sao y bản chính);

  3. Gửi đến cơ quan thuế văn bản cam kết đầu tư, mua sắm tài sản cố định máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên trong thời gian 12 tháng.

  Về thời hạn: Trong thời gian 12 tháng, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã chưa đủ điều kiện chứng minh giá trị tài sản đầu tư, mua sắm đạt mức 1 tỷ đồng hoặc trên 1 tỷ, doanh nghiệp, hợp tác xã không được phát hành hóa đơn.

  Luật sư Ngô Thế Thêm

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 0438717828; Fax: 04.38.717.828; Di động: 0904779997

  Website:  www.luatdoanhgia.vn;                      Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC