• Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

 • Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3430/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

 • Thursday, 02 April 2015, 07:37:18 AM
 • Thực hiện Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020” và Quyết định số 3888/QĐ-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tư pháp về việc ban hành “Kế hoạch năm 2013 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật”, UBND thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với nội dung cụ thể như sau:

  Mục đích

  - Kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tron năm 2013 nhằm nâng cao nhận thực của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố về các quyền của người khuyết tật;

  - Thực hiện trợ giúp pháp lý nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và quyền bình đẳng của người khuyết tật trước pháp luật;

  - Tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý và hiệu quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, bảo đảm 90% người khuyết tật được trợ giúp khi có nhu cầu.

  Tăng cường truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

  - Xây dựng nội dung tuyên truyền phố biến về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên các chuyên trang, chuyên mục chung về trợ giúp pháp lý thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố.

  - Biên soạn và pháp hành sách hỏi – đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật (tiếng Việt), đĩa CD và các ấn phẩm chuyên dụng khác dành cho người khuyết tật có nội dung phổ biên, tuyên truyền về quyền được trợ giúp pháp lý và các quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật; giải đáp vướng mắc pháp luật thường gặp của người khuyết tật, các chính sách, những quy định của pháp luật về quyền cơ bản của công dân.

  - Xây dựng và lắp đặt Bảng tin, hộp tin, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý tại các địa điểm như: trụ sở Hội Người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức khác của người khuyết tật.

  - Lồng ghép việc tuyên truyền, phố biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật với các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật ở địa phương ( về các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, dạy nghề…)

  Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

  - Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội để triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý (theo lĩnh vực pháp luật, theo các dạng tật như: khiếm thị khiếm thính, khiếm khuyết vận động…..).

  - Thực hiện trợ giúp pháp lý (tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác) cho người khuyết tật khi có yêu cầu.

  - Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu đông tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật; tại các Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức khác của người khuyết tật khi có yêu cầu.

  - Tổ chức các buổi sinh chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý có nội dung liên quan đến người khuyết tật tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật; tại các Hội người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức khác của người khuyết tật khi có yêu cầu.

  - Thuê người phiên dịch trong trường hợp giúp pháp lý cho người khuyết tật về nghe, nói.

  Sở Tư pháp

  - Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo Kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

  - Biên tập các nội dung để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền khác.

  - Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt.

  - Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố, báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

  - Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Sơ kết, đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố.

  Các cơ quan tiến hành tố tụng Thành phố

  Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố phối hợp với Sở Tư pháp, Công an Thành phố thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cho người khuyết tật nói riêng và các đối tượng được trợ giúp pháp lý nói chung.

  Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

  - Xây dựng Chương trình, Kế hoạch cụ thể triển khai Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố năm 2013 sát với nhu cầu , tình hình thực tế.

  - Lập dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố; báo cáo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

  Đoàn luật sư, Hội luật gia và Hội Bảo trợ Tư pháp Thành phố Hà Nội

  - Phối hợp Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch.

  Nguồn kinh phí

  - Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật được bảo đảm từ nguồn ngân sách của Thành phố, từ các Chương trình, đề án liên quan khác.

  - Kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC