• Tiêu chí mới phân loai viên chức

 • Việc đánh giá cán bộ, viên chức theo Hướng dẫn mới nhất với các tiêu chí sau:

 • Thursday, 26 November 2015, 01:34:04 PM
 • Cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết;

  Quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của viên chức.

  Hướng dẫn này áp dụng đối với các trường hợp thực hiện công việc hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và các hợp đồng lao động khác làm việc tại các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban.

  Thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm.

  Kết quả đánh giá là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với công chức, viên chức.

  Công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác. Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc.

  Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ thì đơn vị được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc.

  Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý

  Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

  Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

  Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân;

  Tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;

  Việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

  Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

  Đối với viên chức giữ chức vụ quản lý

  Các nội dung quy định trên

  Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, lĩnh vực được giao lãnh đạo, quản lý;

  Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

  Về phân loại

  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

  Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

  Hoàn thành nhiệm vụ;

  Không hoàn thành nhiệm vụ.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Điện thoại: 0438.717.828 – 090.474.9996;

  www.luatdoanhgia.vnwww.luatdoanhnghiepvn.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.comHotline: 0904.779997;

  Số 43/2 Ngọc Thụy, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên; TP. Hà Nội.

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC