• Công ty luật

 • Công ty luật là gì? sự khác nhau giữa Công ty Luật và Công ty có tên là Luật? sự phân biệt cần thiết bảo đảm cho việc tư vấn pháp luật.

 • Friday, 20 March 2015, 06:09:59 AM
 • Công ty Luật là Công ty Luật TNHH……/Công ty Luật Hợp danh….. và được Sở Tư pháp cấp Giấy chứng nhận hoạt động và là một tổ chức hành nghề luật sư, được tư vấn pháp luật và luôn mang cụm từ là Công ty Luật

  Hiện nay, nhiều khách hàng đã có sự nhầm lẫn với những Công ty tên Là Luật thuộc các hình thức Doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp và đây là Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần có tên là “Luật”, Những công ty này không phải là Tổ chức hành nghề luật sự theo luật luật sư về việc tư vấn pháp luật, thực hiện dịch vụ pháp lý.

  Theo quy định của Luật Luật sư năm 2006, Luật Luật sư đã được sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì: Tổ chức hành nghề luật sư bao gồm:

  a) Văn phòng luật sư;

  b) Công ty luật.

  Công ty luật

  1. Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư.

  2. Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.

  3. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập.

  Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu.

  4. Các thành viên công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thỏa thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty. Luật sư làm chủ sở hữu công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Giám đốc công ty.

  5. Tên của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các thành viên thỏa thuận lựa chọn, tên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

  Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

  1. Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có Đoàn luật sư mà Giám đốc công ty luật là thành viên. Công ty luật do luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập thì đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có trụ sở của công ty.

  2. Tổ chức hành nghề luật sư phải có hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp.

  3. Tổ chức hành nghề luật sư được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

  Quyền của tổ chức hành nghề luật sư

  1. Thực hiện dịch vụ pháp lý.

  2. Nhận thù lao từ khách hàng.

  3. Thuê luật sư Việt Nam, luật sư nước ngoài và nhân viên làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư.

  4. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tư vấn, giải quyết các vụ việc của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi được yêu cầu.

  5. Hợp tác với tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

  6. Thành lập chi nhánh, văn phòng giao dịch trong nước.

  7. Đặt cơ sở hành nghề ở nước ngoài.

  8. Các quyền khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC