• Nội dung cơ bản của Đơn khiếu nại

 • Theo Luật khiếu nại thì Đơn khiếu nại phải có các nội dung cơ bản sau:

 • Thursday, 02 April 2015, 07:38:21 AM
 • Đơn khiếu nại phải đáp ứng được các nội dung cơ bản sau:

  - Đơn phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại;

  - Đơn phải ghi tên, địa chỉ của người khiếu nại;

  - Đơn phải rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;

  - Đơn phải ghi rõ nội dung, lý do khiếu nại;

  - Đơn phải kèm theo tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại;

  - Đơn phỉa thể hiện được yêu cầu giải quyết của người khiếu nại;

  - Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

  Người khiếu nại có thể đến trực tiếp và gửi đơn hoặc gửi qua đường bưu điện.

  Người khiếu nại có thể trực tiếp hoặc thông qua người đại diện thì người đại diện có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC