• Chủ nhiệm Hợp tác xã có được làm chủ hộ kinh doanh không

 • Luật Hợp tác xã năm 2012 và Luật Doanh nghiệp quy định cụ thể về những điều kiện làm Chủ nhiệm hợp tác xã và chủ hộ kinh doanh theo quy định hiện hành

 • Monday, 09 June 2014, 11:46:46 AM
 • Theo quy định tại Điều 27 Luật Hợp tác xã năm 2003 thì Chủ nhiệm hợp tác xã là người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã, tuy nhiên luật này đã hết hiệu lực và hiện nay đang áp dụng là Luật hợp tác xã năm 2012.

  Theo Luật Hợp tác xã năm 2012 (Điều 37) thì không còn chức danh Chủ nhiệm hợp tác xã nữa mà Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã. Chức danh này tương đương với Chủ nhiệm hợp tác xã trước đây.

  Theo quy hiện tại không cấm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hợp tác xã được mở Hộ kinh doanh.

  Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp về Hộ kinh doanh thì không cấm Chủ hộ Kinh doanh là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hợp tác xã. Do đó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hợp tác xã có thể thành lập và là Chủ hộ kinh doanh cá thể.

  Điều 50. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh

  1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.

  2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.”

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

   

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC