• Bất cập của Luật Doanh nghiệp về tên doanh nghiệp

 • Luật Doanh Gia phân tích những bất cập và kiến nghị việc sửa đổi cách đặt tên của doanh nghiệp

 • Monday, 09 December 2013, 11:32:50 PM
 • Vấn đề đặt tên của Doanh nghiệp:

  Tại khoản 1 Điều 32 Luật Doanh nghiệp có quy định những điều cấm trong việc đặt tên của Doanh nghiệp trong đó quy định: Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của Doanh nghiệp đã đăng ký, ở đây có 2 vấn đề cần đặt ra như sau:

  • Cấm không được đặt tên…theo tôi không nên sử dụng là cấm, vì cấm là đã biết rồi nhưng vẫn cố tình làm, thực tế cho thấy các chủ sở hữu, các doanh nghiệp và ngay đến cả các luật sư khi đi làm đăng ký kinh doanh cho khách hàng, khi đã nộp hồ sơ đến ngày nhận kết quả mới biết tên không hợp lệ thì làm sao biết được mà cấm, mặc dùng cũng đã sử dụng tất cả các phương pháp nhưng không biết được tên mình đặt có được hợp lệ hay không? Do đó, theo tôi nên đưa vào phần: Từ chối đăng ký tên cho doanh nghiệp chứ không dùng từ cấm.

  • Tên gây nhầm lẫn: Theo quy định tại Điều 34 Luật Doanh nghiệp thì có thể là Tên bằng tiếng việt của doanh nghiệp đọc giống như tên của doanh nghiệp đã được đăng ký hoặc khác một trong các thành tố sau: Ký hiệu &, số tự nhiên, số thứ tự, chữ cái, chữ tân, chữ mới, chữ miền bắc, chữ miền nam... theo tôi quy định này mang tính liệt kê, thống kê và rất cảm tính, mang tính chủ quan của cơ quan cấp đăng ký kinh doanh, đặc biệt là tại khoản 3, Điều 31 Luật Doanh nghiệp thì Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp. Quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh là Quyết định cuối cùng. Thực tế cho thấy doanh nghiệp rất vất vả trong việc đặt tên, nhiều khi chỉ nhận được thông báo là tên này có thể gây nhầm lẫn, các doanh nghiệp đều ngậm ngùi và đành chấp nhận cứ đặt đại cho được cái tên, bao nhiêu hy vọng, kỳ vọng ở cái tên đều bỏ đi hết chỉ vì một lý do cảm tính là có thể gây nhầm lẫn… Theo tôi nên bỏ quy định này vì bản thân mỗi doanh nghiệp đều gìn giữ và phát triển tên hiệu của mình, khách hàng cũng sẽ gắn bó với tên của doanh nghiệp, khách hàng cũng đủ khả năng nhận biết sự nhập nhèm về tên gây nhầm lẫn và cũng đánh giá được những doanh nghiệp cố tình gây nhầm lẫn về tên…

  Nên bổ sung việc từ chối tên của Doanh nghiệp liên quan đến những ngành nghề kinh doanh có điều kiện cụ thể, gắn liền với từng hoạt động cụ thể như:

  • Đối với các hoạt động về tư vấn pháp luật, chức năng thuộc luật sư và tổ chức hành nghề luật sư, Sở Tư pháp là nơi cấp giấy chứng nhận hoạt động của Luật sư nên các công ty Luật trong việc đặt tên phải bảo đảm thành tố là: Công ty Luật ….sau đó mới đến các hình thức như: TNHH hay Hợp danh… (Công ty Luật TNHH….Công ty Luật Hợp danh…) tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư lại cấp đăng ký doanh nghiệp cho những công ty có tên là Luật hay là Tư vấn Luật, như: Công ty TNHH Luật…, Công ty TNHH Tư vấn Luật… điều này đã dẫn đến những nhập nhèm trong việc đặt tên, nhầm lẫn cho khách hàng, gây lên những hậu quả lớn cho xã hội khi khách hàng đang cần tư vấn về luật lại gặp phải Công ty không biết về luật, không có trình độ cũng như chức năng tư vấn về luật, có thể dẫn đến việc lừa dối khách hàng và nhiều hậu quả khác cho xã hội…

  • Không chỉ đối với ngành Luật mà các ngành đặc thù khác như Công chứng, Y tế, Giáo dục đào tạo cũng chịu cảnh chung trong việc nhập nhèm về tên.

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ DOANH GIA

  Địa chỉ: Số 43 ngõ 2 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

  Điện thoại: 04.38.717.828;  Fax: 04.38.717.828  Di động: 0904779997

  Website: www.luatdoanhgia.vn;  Email: luatdoanhgia@gmail.com

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA

  LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VN

  BỘ CÔNG AN

  VIỆN KIỂM SÁT NDTC